Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Riothermie / 6 stappen naar riothermie / Stap 4: uitwerken businesscase

Stap 4: uitwerken businesscase

In deze stap krijgt het organisatorisch en juridisch model van het riothermieproject vorm.

Er wordt bepaald tegen welke voorwaarden de lokale overheid, de rioolbeheerder en de gebouwbeheerder of ontwikkelaar met elkaar in zee willen.

Deze gesprekken vormen de basis voor:

  • de aansluitovereenkomt
  • de leveringsovereenkomst
  • de (zakelijke) rechten voor inbouw van de warmtewisselaar en aanhorigheden

Iedere betrokkene maakt hierbij een individueel dossier, rekening houdend met de risicoverdeling en -verantwoordelijkheid. De dossiervoorbereidingen van bepaalde subsidies worden getroffen om het riothermieproject voor iedere partij haalbaar te krijgen.

Waar nodig worden bijkomende technische detailonderzoeken verricht: hoe is de staat van de riolering; wat is het afgiftesysteem van het bestaand gebouw; zijn er obstakels op het openbaar domein;...

De aanzet tot geïntegreerde uitvoeringsplanning van de installatie in relatie tot het gebouw, openbaar domein en riolering geeft zicht op mogelijke tijdsconflicten. De technische & juridische aannemingsgrenzen worden vastgelegd. Eventueel worden al bepaalde lastenboekeisen doorgegeven over het gebouw of het openbaar domein/riolering om de kansen van het project niet te fnuiken

Wie doet wat?

  • De projectleiding gebeurt door een extern ingenieursbureau/ business consultant ofwel door één sleutelstakeholder (conform de intentieovereenkomst).
  • Juristen en financieel analisten/ hoofdingenieurs van de rioolbeheerder, gebouwbeheerder/ -ontwikkelaar werken de individuele businesscase en het organisatiemodel uit. Ze leveren bijkomende inzichten voor de detailonderzoeken. Voor zover gekend neemt ook de kandidaat ESCO (energiebeheermaatschappij) aan dit proces deel. De impact van het riothermieproject op de afvalwaterstroom en achterliggende waterzuivering (risico op te lage afvalwatertemperatuur) wordt verfijnd en een passende contractuele regeling uitgewerkt.
  • De (lokale) overheid biedt projectondersteuning en bepaalt de voorwaarden voor de omgevingsvergunningen (gebouw en riothermie-installatie) en voor de leggingsrechten in het openbaar domein.

Welke instrumenten?

  • Individuele business cases
  • Update risico-allocatiematrix
  • Geïntegreerde planning op hoofdlijnen
  • Samenwerkingsovereenkomst

Resultaat/beslissing na afloop?

Er wordt finaal besloten of het project kan doorgaan. Hiervoor moet een samenwerkingovereenkomst worden afgesloten.

Meer weten?

Lees de leidraad Riothermie (hoofdstuk 9-12)

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.