Vlaanderen.be www.vmm.be

Afwegingskader

We polsten welke eigenschappen en principes belangrijk zijn om mee te nemen in het afwegingskader. Dat gebeurde via een bevraging van de belanghebbenden en interactie op de workshops.

Naast de schade van het watersysteem bij droogte, de voordelen voor het systeem door de maatregelen en de kosten ervan kunnen ook andere eigenschappen van maatregelen en principes een rol spelen bij het afwegen van de maatregelen. Bv. afdwingbare of sensibiliserende maatregelen, onherstelbare schade absoluut vermijden, belonen van inspanningen voor waterbesparing …?

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.