Vlaanderen.be www.vmm.be

Prioritair watergebruik

We maken een gebiedsspecifieke prioritering op van voorzorgsmaatregelen bij droogteniveau 1 en van het watergebruik bij droogteniveau 2.

Dit gebeurt in een eerste fase door het uitgewerkte kader toe te passen op een historische waterschaarste-periode (bv. juni 2017, juli 2018 of september 2019) voor 2 pilootgebieden (het Albertkanaal en de Kempische kanalen en het Ijzerbekken). De voorlopige resultaten werden samen met de belanghebbenden besproken tijdens workshop 4.

Nu wordt de prioritering en het afwegingskader voor deze pilootgebieden verder verfijnd en gevalideerd. Daarna worden voor verschillende deelgebieden in Vlaanderen de geprioriteerde maatregelen en gebruik bepaald.

De VMM is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.