Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…

Prioritair watergebruik

We maken een gebiedsspecifieke prioritering op van voorzorgsmaatregelen bij droogteniveau 1 en van het watergebruik bij droogteniveau 2.

Dit gebeurt in een eerste fase door het uitgewerkte kader toe te passen op een historische waterschaarste-periode (bv. juni 2017, juli 2018 of september 2019) voor 2 pilootgebieden (het Albertkanaal en de Kempische kanalen en het Ijzerbekken). De voorlopige resultaten werden samen met de belanghebbenden besproken tijdens workshop 4.

Nu wordt de prioritering en het afwegingskader voor deze pilootgebieden verder verfijnd en gevalideerd. Daarna worden voor verschillende deelgebieden in Vlaanderen de geprioriteerde maatregelen en gebruik bepaald.

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.