Vlaanderen.be www.vmm.be

Aanbod en vraag

Het wateraanbod (oppervlaktewater, grondwater, regenwater, grijswater) en de watervraag per sector werden voor de verschillende Vlaamse deelgebieden in kaart gebracht.

Ze werden ook geïmplementeerd in een voor Vlaanderen gebiedsdekkend waterbalansmodel, per (deel)stroomgebied en type waterlichaam of waterbron.

De balans bekijkt waar de totale hoeveelheid water per beschouwd gebied vandaan komt: van de neerslag en van de waterloopdebieten die opwaarts het gebied instromen. Je ziet ook welke hoeveelheid water het gebied uitstroomt, verdwijnt via verdamping of gebruikt wordt door de verschillende sectoren.

Een deel van het gebruikte water wordt effectief ‘verbruikt’. Een ander deel wordt terug beschikbaar (eventueel in aangepaste vorm). Bv. bij koelwatergebruik en water dat omgezet wordt in afvalwater. Alle deelcomponenten werden zo gedetailleerd mogelijk in kaart gebracht.

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.