Vlaanderen.be www.vmm.be

Droogte/waterschaarste-indicatoren

Het projectteam bracht in de eerste helft van 2020 voor elke geïdentificeerde soort watertekorten de gangbare of potentieel bruikbare indicatoren in kaart.

Er werd een voorstel gedaan van de meest aangewezen indicatoren en gebiedsspecifieke drempelwaarden voor de 2 verschillende droogteniveaus. Dit zijn o.a. Het betreft onder meer de SPEI (Standardized Precipitation Evaporation Index), het doorlopend potentieel neerslagtekort, waterpeilen en -debieten, het bodemvochtgehalte, de freatische grondwaterwaterstanden, het zoutgehalte van waterlopen, de waterkwaliteit van recreatiewateren, watertemperatuur ter hoogte van elektriciteitscentrales, de ruwwaterbeschikbaarheidsindicator voor drinkwatervoorziening, …

Bij oplevering van het project zal je deze indicatoren kunnen raadplegen via een (nog te ontwikkelen) dashboard.

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.