Vlaanderen.be www.vmm.be

Acties/maatregelen

Bij droogteniveau 1 moeten voorzorgsmaatregelen genomen worden. De maatregelen die hiervoor in aanmerking komen, werden samen met alle belanghebbenden geïdentificeerd.

Ze kunnen in een reactieve context genomen worden en hebben een significante invloed op het sturen of verruimen van de waterbeschikbaarheid of de beperking van het waterverbruik.

Bij het bereiken van droogteniveau 2 moeten prioriteiten gesteld worden aan het watergebruik.

De VMM is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.