Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Grondwaterverbruik

Grondwaterverbruik (2000-2020)

 • De totale hoeveelheid verbruikt grondwater wordt voor 2020 geschat op 264 miljoen m³.
 • 65% van het grondwaterverbruik wordt gebruikt voor de productie van drinkwater.
 • Het grondwaterverbruik voor de productie van drinkwater en door de landbouw nam toe in de periode 2016-2020.
 • Het grondwaterverbruik van de industrie is gedaald.
Laatst bijgewerkt: juni 2022
Actualisatie: Jaarlijks

toestandToestand

De totale hoeveelheid verbruikt grondwater wordt voor 2020 geschat op 264 miljoen m³, waarvan:

 • 65% voor de productie van drinkwater;
 • 20% door landbouw;
 • 12% door industrie.

evolutieEvolutie

De belangrijkste evoluties binnen het grondwaterverbruik zijn:

 • Een toename van het grondwaterverbruik voor drinkwaterproductie in de periode 2017-2020, die vooral toe te schrijven is aan de grotere vraag naar leidingwater door de warme en droge zomers.
 • Een toename van het grondwaterverbruik door de landbouw in de periode 2017-2020, eveneens door de klimatologische omstandigheden.
 • Een halvering van het grondwaterverbruik door de industrie in de periode 2000-2020.
 • Een toename van het grondwaterverbruik door huishoudens tussen 2016 en 2020 (o.b.v. enquêtes).  

aanpakHoe pakken we dit aan?

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties die genomen worden om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogrammaVoor het herstel van de grondwatervoorraden zijn vooral volgende maatregelengroepen belangrijk:

 • Groep 3 - Duurzaam watergebruik
 • Groep 5A - Kwantiteit grondwater

 

InfoMeer informatie

Op zoek naar het waterverbruik van een specifieke sector? Stel zelf je grafiek samen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.