Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Contact water

Contact water

Waar kan je terecht met een vraag?
Titel Beschrijving
Project Rio-Leren Ben je gemeentelijk rioolbeheerder en geïnteresseerd om mee te werken aan RIO-leren? Samen zoeken we naar oplossingen voor kostenefficiënt(er) rioolbeheer.
Milieu en gezondheid Heb je een vraag over de impact van het leefmilieu op je gezondheid? Hier vind je een overzicht van de diensten die je kunnen helpen.
Advies watertoets Nieuwe plannen, programma's en vergunningen kunnen schade toebrengen aan het watersysteem. De overheid die de vergunning uitreikt, voert daarom eerst een onderzoek uit: de watertoets.
Contact AWIS Een vraag over AWIS, de online rioolinventaris of een van de toepassingen?
Contact subsidies riolering Vragen over subsidies riolering, KWZI of IBA?
Contact toezicht drinkwater Een vraag over het algemeen waterverkoopreglement?
Wie is je watermaatschappij? Zoek hier de gegevens van je watermaatschappij op, voor al je vragen over je factuur, het sociaal tarief, je watermeter of je verhuis. Wie jouw watermaatschappij is, hangt af van waar je woont.
Een andere vraag voor de VMM? Stel je vraag via het contactformulier of bel gratis 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur.
Advies vergunning afvalwater Vroeg je een omgevingsvergunning aan? Dan bestaat de kans dat VMM advies verleende over jouw aanvraag.
Wie is je rioolbeheerder? Wie jouw rioolbeheerder is, hangt af van waar je woont. Hier vind je een lijst van alle rioolbeheerders in Vlaanderen per gemeente.
Machtiging werken waterlopen Voor werken aan een waterloop van eerste categorie moet je een machtiging aanvragen.
Sociaal tarief Vraag je sociaal tarief voor water aan.
Blauwalgen melden Stel je een bloei van cyanobacterieën of blauwalgen vast op het wateroppervlak? Dan kan je dat het best melden, want die drijflaag kan schadelijke effecten hebben voor mens en dier.
Milieuverontreiniging of -hinder Stel je een milieuverontreiniging vast? Hier vind je een overzicht van de bevoegde diensten.
Waterlopen Wie de waterloop in jouw buurt beheert, hangt af van de categorie. De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. Je kan bij ons terecht om een probleem te melden en voor werken aan de waterlopen.
Heffingen Voor een vraag over je dossier of het heffingsbiljet dat je ontving, neem je contact op met de dienst heffingen.
Contact grondwater Vroeg je een omgevingsvergunning aan voor een activiteit die effect kan hebben op grondwater? Of wil je erkend worden als boorbedrijf. De VMM geeft advies bij de omgevingsvergunning en staat in voor de erkenning.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.