Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Contact / Blauwalgen melden

Blauwalgen melden

Stel je een bloei van cyanobacterieën of blauwalgen vast op het wateroppervlak? Dan kan je dat het best melden, want die drijflaag kan schadelijke effecten hebben voor mens en dier.

Hoe melden als burger?

 1. Neem een aantal foto's
 2. Neem contact op met de milieudienst van je gemeente. Bezorg hen naast enkele foto's ook informatie over de juiste locatie en het tijdstip van de vaststelling.
 3. De gemeente neemt het hier van je over. Je hoeft nu niets meer te doen.

Meer weten over blauwalgen

Hoe melden als gemeentelijke milieudienst?

 1. Krijg je een melding van een bloei via een burger? Neem contact op met de melder en stuur iemand ter plaatse om de vaststelling te doen.
 2. Is er effectief sprake van een blauwalgenbloei op een openbare waterloop, een kanaal of een openbare vijver? (We behandelen geen privéputten)

Vul het meldingsformulier in

 

 

Hoe verloopt het verder?

 1. Bij de melding van een blauwalgenbloei via het meldingsformulier, verwittigen we de bevoegde waterbeheerder en geven we advies.  
 2. De bevoegde waterbeheerder zal dan in eerste instantie een waarschuwingsbord plaatsen dat hengelaars, waterrecreanten en landbouwers wijst op de aanwezigheid van blauwalgen en op de mogelijke risico’s hiervan.

  Download hier het waarschuwingspaneel. 

 3. De waterbeheerder oordeelt of bijkomend onderzoek van een staal nodig is, om na te gaan of het effectief om potentieel toxische blauwalgen gaat. 
 4. Wanneer de drijflaag verdwenen is (na 2 negatieve controles), zal de waterbeheerder het gehalte aan microcystines laten bepalen. Is dat beneden de drempelwaarde gezakt, dan worden alle verboden opgeheven.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.