Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Blue deal Vlaanderen pakt waterschaarste en droogte aan / Projecten hergebruik effluent / Effluentprojecten / DEEPER BLUE - DEEP buffering for Effluent Reuse

DEEPER BLUE - DEEP buffering for Effluent Reuse

In het project DEEPER BLUE zal gezuiverd afvalwater (effluent) afkomstig van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Aalst hergebruikt worden als drinkwaterbron. Het geproduceerde drinkwater wordt tijdelijk opgeslagen in een ondergrondse buffer bij de RWZI. DEEPER BLUE is een initiatief van Waterunie, de dochteronderneming van waterbedrijven FARYS|TMVW en De Watergroep. Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met Aquafin met ondersteuning van het onderzoeksplatform CAPTURE.

Veiligheid voorop

EFFLUENT REUSE: Met membraantechnologie wordt een deelstroom van het effluentwater van de RWZI opgezuiverd tot drinkwater. Het project zorgt hierdoor voor een nieuwe drinkwaterbron en brondiversificatie, waardoor de levenszekerheid van de drinkwaterproductie stijgt.

Veiligheid staat hier voorop. De zuiveringsinstallatie wordt opgebouwd volgens het ‘multi-barrier’ principe. Hierbij zorgt omgekeerde osmose (RO) ervoor dat er geen microverontreiniging, bacteriën en virussen in het geproduceerde drinkwater terechtkomen. Waterunie streeft naar een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering met aandacht voor de totale ecologische voetafdruk en dus ook het energie- en chemicaliënverbruik.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Aalst

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Aquafin in Aalst dient als locatie voor dit proefproject.

Bevoorrading het jaar rond door ASR

DEEP BUFFERING: Het geproduceerde drinkwater wordt ondergronds gebufferd volgens het principe van Aquifer Storage & Recovery (ASR). Dagelijks wordt één miljoen liter drinkwater geproduceerd en in natte periodes worden wateroverschotten geïnjecteerd in een diepe ondergrondse buffer, de Sokkel genaamd (= Aquifer Storage). Op deze manier bouwt het project een strategische voorraad aan geïnjecteerd water op, die terug kan worden opgepompt in droge perioden van waterschaarste (= Aquifer Recovery). Het ASR systeem biedt dus een antwoord op de spreiding van waterbeschikbaarheid in de tijd en fungeert als een winter-zomer batterij voor drinkwater.

Boring van ASR-put op de RWZI in Aalst

Laswerken in het kader van de boring van een ASR-put op de RWZI in Aalst Laswerken in het kader van de boring van een ASR-put op de RWZI in Aalst

Boringen van de ASR-put op de RWZI van Aalst

Waterbevoorrading in ruimer Vlaanderen

De ondergrondse buffer wordt gekoppeld met de nabijgelegen transportleiding voor drinkwater van FARYS|TMVW. Hierdoor zal het geproduceerde en gebufferde drinkwater niet alleen in Aalst, maar ook ruimer in Vlaanderen worden verdeeld. DEEPER BLUE verhoogt op deze manier de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen en zorgt ook voor de geografische verdeling van drinkwater.

De beide aspecten van het project -de temporele en geografische spreiding- maken onze waterbevoorrading klimaatrobuust. Dit innovatieve concept draagt bij tot de Vlaamse doelstellingen voor Circulair waterbeheer en het Strategisch plan Waterbevoorrading.

"Het project DEEPER BLUE zorgt door hergebruik voor brondiversificatie in de drinkwaterproductie én buffert drinkwater in natte perioden als strategische reserve voor tijden van droogte."

Projectpaspoort

Effluentwater hergebruikt voor: Drinkwater

Locatie project: Rioolwaterzuiveringsinstallatie Aalst

Initiatiefnemer: Waterunie nv

Contactpersoon: Prof. Bart De Gusseme - bart.degusseme@farys.be

Partners

  • FARYS|TMVW ov
  • De Watergroep|Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cv
  • Aquafin nv
  • CAPTURE

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projectoproep?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.