Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Blue deal Vlaanderen pakt waterschaarste en droogte aan / Projecten hergebruik effluent / Effluentprojecten / Blue Future Limburg - de toekomst van drinkwater

Blue Future Limburg - de toekomst van drinkwater

Met het project ‘Blue Future: de toekomst van drinkwater’ gaat watertechnologiebedrijf BOSAQ de samenwerking aan met De Watergroep en Aquafin. Ze vormen samen een consortium met als ambitieus doel om de helft van het voorspelde regionale drinkwatertekort in Limburg te compenseren door gezuiverd afvalwater (effluent) van afvalwaterzuivering in Sint-Truiden om te zetten in veilig en gezond drinkwater.

Rechtstreeks in het drinkwaternet

Het project heeft een unieke focus op ‘direct potable reuse’: uit gezuiverd afvalwater wordt drinkwater geproduceerd dat rechtstreeks naar het drinkwaternetwerk gaat. Als alles goed gaat, zal BOSAQ het project op industriële schaal realiseren mits het doorlopen van 3 fases:

Fase 1 Een zuiveringssysteem, op pilootschaal zonder injectie in het drinkwaternetwerk, zal gezuiverd afvalwater omzetten in drinkwater van hoge kwaliteit. BOSAQ staat hierbij in voor de productie van drinkwater uit het effluent. Hierbij zijn de sleutelwoorden een constante kwaliteit, leveringszekerheid en operationele transparantie. De Watergroep staat in voor de risicobeoordeling van het hele proces, de monitoring van dit risico en de bewaking van de drinkwaterkwaliteit.

Fase 2 is de evaluatie- en licentiefase. De focus ligt nu op het creëren van een correct afsprakenkader. De verantwoordelijkheden worden afgebakend, de financiële verplichtingen, kwaliteitsgaranties en continue verbeteracties worden gedefinieerd in nauw contact met de WaterRegulator. Indien dit alles positief verloopt, kan het vergunningstraject voor de grootschalige installatie worden opgestart. Ook worden stappen genomen om de vergunningen die nodig zijn voor een grootschalige aanpak te bekijken en desgewenst aan te vragen.

Fase 3 Wanneer fase 2 succesvol is afgerond, kan er overgegaan worden tot een opschaling. BOSAQ staat in voor de bouw van een installatie voor 'direct potable reuse' op industriële schaal (met een outputcapaciteit van 100 m³ per uur). Dit project kan, indien succesvol, dienen als blauwdruk voor direct waterhergebruik in de rest van Europa en de wereld.

Bestaansreden

Vlaanderen is een regio die kampt met structurele waterschaarste (grondwater en oppervlaktewater). In het kader van de uitbouw van een klimaatrobuuste drinkwatervoorziening zet De Watergroep in op brondiversificatie: het inzetten van andere bronnen zoals brak en zout water maar ook gezuiverd afvalwater. In elk bevolkt gebied is afvalwater een zekere bron van water. Waar water gebruikt wordt, wordt afvalwater geproduceerd. Gezuiverd afvalwater vormt dan ook een unieke en duurzame bron voor de productie van drinkwater. Daarnaast zorgt een verhoogde inzet op circulair watergebruik voor verminderde druk op ons natuurlijk kapitaal aan grond- en oppervlaktewater.

‘Blue Future Limburg’ is een project dat het principe van ‘direct potable reuse’ onderzoekt met als ambitie om dit ook te realiseren. Het project kan zo een mijlpaal worden in het aanbieden van oplossingen voor de toekomst, zowel in Vlaanderen als in Europa tot zelfs wereldwijd.

Met dit project is Vlaanderen pionier in waterzuivering. De kracht om meer dan 100 jaar publieke waterdistributie te verbinden met innovatieve drinkwatertechnologie uit de particuliere markt is uniek voor Vlaanderen. Dit project biedt toekomstige oplossingen voor onze wateruitdagingen.

"Dit project maakt deel uit van een strategische oplossing om de inwoners van Zuid-Limburg het hele jaar door te voorzien van circulair geproduceerd drinkwater."

Projectpaspoort

Effluentwater hergebruikt voor: Drinkwater

Locatie project: Rioolwaterzuiveringsinstallatie Sint-Truiden

Initiatiefnemer: BOSAQ, the Circular Water Company

Contactpersoon: Tom Vandekerckhove (tom.vandekerckhove@bosaq.com)

Partners

  • De Watergroep
  • Aquafin

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projectoproep?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.