Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…

Circeaulair - het water voor morgen

Met het project ‘Circeaulair: het water voor morgen’ wil waterbehandelingsbedrijf Ekopak bedrijven en bedrijventerreinen zoveel mogelijk loskoppelen van het reguliere drinkwaternetwerk. Het gaat om een samenwerking tussen Ekopak, infrastructuurfonds EPICo² en Aquafin. Dit project vormt het model van de toekomst om de strijd tegen de waterschaarste aan te gaan.

Van riool naar industrie

Dit project zal gezuiverd afvalwater (effluent) van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Aquafin in Ieper omzetten in proceswater voor de industrie. Dit gebeurt via een waterbehandelingsinstallatie die bij de RWZI zal worden geplaatst. Van hieruit zal een nieuw leidingnetwerk worden aangelegd dat het proceswater rechtstreeks naar het bedrijf of bedrijvenpark transporteert. Dit leidingnetwerk zal de aanvoer van het gerecycleerd proceswater verzekeren.

Duurzame oplossing voor waterintensieve sectoren

Heel wat bedrijven zijn grote waterverslinders die in hun productieprocessen enorm veel water nodig hebben, denk maar aan de voedings-, pharma- en chemiesector. Die bedrijven steken momenteel veel energie en kosten in het klaar krijgen van gebruikt drinkwater voor hun productieprocessen.

Circeaulair zorgt ervoor dat bedrijven en bedrijvenparken kunnen overschakelen op een duurzame waterbron. Met het project Circeaulair creëren we een betere ‘fit for purpose’ tussen het gerecycleerd proceswater en de productieprocessen. Dankzij Circeaulair bieden we leveringszekerheid van water, ook in tijden van droogte, en kunnen bedrijven hun watervoetafdruk sterk verminderen.

"Met Circeaulair geven we bedrijven de kans om volledig over te stappen naar duurzaam water, onafhankelijk van het net. We stomen bedrijven klaar voor de toekomst en zorgen ervoor dat ze veel minder kwetsbaar zijn in periodes van waterschaarste."

Projectpaspoort

Effluentwater hergebruikt voor: Proceswater

Locatie project: Regenwaterzuiveringsinstallatie Ieper
Het project wordt verder uitgebreid naar andere regio's. Deze worden momenteel in kaart gebracht.

Initiatiefnemer: Ekopak

Projectwebsite: circeaulair.be

Contactpersoon: Melissa Vanhoecke, Marketing Manager (hello@circeaulair.be)

Partners

  • Aquafin
  • Infrastructuurfonds EPICo²

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projectoproep?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.