Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Blue deal Vlaanderen pakt waterschaarste en droogte aan / Projecten hergebruik effluent / Effluentprojecten / Milceaubellissimo - RWZI effluent zuiveren tot proceswater voor Milcobel

Milceaubellissimo - RWZI effluent zuiveren tot proceswater voor Milcobel

Het project ‘Milceaubellissimo’ is een initiatief van Pantarein Water, expert in behandeling en hergebruik van (afval)water. In dit project levert Aquafin gezuiverd afvalwater (effluent), afkomstig van hun rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Langemark, aan bij Milcobel. Met de hulp van Pantarein Water zuiveren zij dit effluent verder tot proceswater.

Minder druk op drinkwatervoorziening

Milcobel is een zuivel verwerkend bedrijf en is producent van o.a. kaas, boter, melkpoeder, room en (room)ijs. Voor hun activiteiten wendt Milcobel jaarlijks 800.000 m³ stadswater aan. Dit legt een grote druk op de drinkwatervoorziening van drinkwaterbedrijf De Watergroep (WPC De Blankaart)  in de regio. Milcobel hergebruikt momenteel al water maar wil hun afhankelijkheid van drinkwater aanzienlijk verlagen. Het streeft hiervoor naar een verhoogd circulair gebruik van water in hun bedrijfsprocessen.

Aquafin zuivert in Langemark-Poelkapelle het huishoudelijk afvalwater met een biologische waterzuivering waarna het effluent op de Martjevaart geloosd wordt.

Deze kwaliteit is echter noch toereikend voor consumptie noch voor gebruik als proceswater. Om dit water verder op te zuiveren tot drinkwaterkwaliteit wordt gebruik gemaakt van twee innovatieve membraantechnologieën: Ultrafiltratie (UF) en Omgekeerde Osmose (RO, Reverse Osmosis). Daarvoor wordt een beroep gedaan op de expertise van Pantarein Water.

"Waterhergebruik stimuleren en het verder terugdringen van onze impact op de drinkwatervoorziening zijn 2 belangrijke speerpunten binnen onze duurzaamheidsstrategie."

Projectpaspoort

Effluentwater hergebruikt voor: Proces- en koelwater

Locatie project: Rioolwaterzuiveringsinstallatie Poelkapelle

Initiatiefnemer: Pantarein Water

Contactpersoon: Floriaan Van Mechelen (floriaan.vanmechelen@pantarein.be)

Partners: 

  • Pantarein Water
  • Milcobel
  • Aquafin nv

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projectoproep?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.