Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Blue deal Vlaanderen pakt waterschaarste en droogte aan / Projecten hergebruik effluent / Effluentprojecten / Waterkracht - circulaire waterbron voor Antwerpse haven

Waterkracht - circulaire waterbron voor Antwerpse haven

In een water gedreven economie zoals Vlaanderen is het belangrijk om water duurzaam te beheren. Met het project ‘Waterkracht’ slaan Water-link, Aquafin, Ekopak en PMV (via een infrafonds beheerd door PMV) de handen in elkaar. Het doel van dit project is om tegen 2025 het gezuiverde afvalwater van Antwerpse gezinnen op te waarderen tot koelwater voor bedrijven in de Antwerpse haven. De samenwerking is een mijlpaal in de transitie naar een duurzame haven en is een toonaangevend voorbeeld van publiek-private samenwerking.

Hoogtechnologische koelwaterfabriek zorgt voor opwaardering

Op een perceel in het NextGen-district in de Antwerpse haven zal de komende jaren een hoogtechnologische koelwaterfabriek gebouwd worden. Vanaf 2025 zorgt deze fabriek voor de jaarlijkse opwaardering van 20 miljard liter afvalwater, afkomstig van 600.000 Antwerpenaren, tot koelwater voor bedrijven in de Antwerpse haven.

Door gebruik te maken van deze circulaire, alternatieve waterbron daalt de druk op de Vlaamse zoetwatervoorraden afkomstig van het Albertkanaal waar momenteel gebruik van wordt gemaakt. Door extreme weersomstandigheden hebben een grote impact op onze kanalen en waterlopen. Dankzij het project ‘Waterkracht’ neemt de druk hierop verder af. Het project sluit dan ook naadloos aan bij de Blue deal van de Vlaamse regering.

"Waterkracht wil de druk op natuurlijke bronnen verminderen en meer inzetten op circulair water ten behoeve van de blijvende leveringszekerheid, ook in tijden van droogte."

Projectpaspoort

Effluentwater hergebruikt voor: Koelwater

Locatie project: NextGent-district in de Antwerpse haven

Initiatiefnemer: Water-link, PMV, Ekopak en Aquafin

Contactpersoon: Jan Van den Bogaert (Jan.VanDenBogaert@waterlink.be)

Partners:

  • Water-link
  • Aquafin
  • Ekopak
  • PMV (via een infrafonds beheerd door PMV)

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projectoproep?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.