Vlaanderen.be www.vmm.be

Effluentprojecten

Ontdek de 5 projecten die in de toekomst gezuiverd afvalwater hergebruiken als proces- of drinkwater.
Circeaulair - het water voor morgen

Met het project ‘Circeaulair: het water voor morgen’ wil waterbehandelingsbedrijf Ekopak bedrijven en bedrijventerreinen zoveel mogelijk loskoppelen van het reguliere drinkwaternetwerk. Het gaat om een samenwerking tussen Ekopak, infrastructuurfonds EPICo² en Aquafin. Dit project vormt het model van de toekomst om de strijd tegen de waterschaarste aan te gaan.

Milceaubellissimo - RWZI effluent zuiveren tot proceswater voor Milcobel

Het project ‘Milceaubellissimo’ is een initiatief van Pantarein Water, expert in behandeling en hergebruik van (afval)water. In dit project levert Aquafin gezuiverd afvalwater (effluent), afkomstig van hun rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Langemark, aan bij Milcobel. Met de hulp van Pantarein Water zuiveren zij dit effluent verder tot proceswater.

Waterkracht - circulaire waterbron voor Antwerpse haven

In een water gedreven economie zoals Vlaanderen is het belangrijk om water duurzaam te beheren. Met het project ‘Waterkracht’ slaan Water-link, Aquafin, Ekopak en PMV (via een infrafonds beheerd door PMV) de handen in elkaar. Het doel van dit project is om tegen 2025 het gezuiverde afvalwater van Antwerpse gezinnen op te waarderen tot koelwater voor bedrijven in de Antwerpse haven. De samenwerking is een mijlpaal in de transitie naar een duurzame haven en is een toonaangevend voorbeeld van publiek-private samenwerking.

DEEPER BLUE - DEEP buffering for Effluent Reuse

In het project DEEPER BLUE zal gezuiverd afvalwater (effluent) afkomstig van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Aalst hergebruikt worden als drinkwaterbron. Het geproduceerde drinkwater wordt tijdelijk opgeslagen in een ondergrondse buffer bij de RWZI. DEEPER BLUE is een initiatief van Waterunie, de dochteronderneming van waterbedrijven FARYS|TMVW en De Watergroep. Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met Aquafin met ondersteuning van het onderzoeksplatform CAPTURE.

Blue Future Limburg - de toekomst van drinkwater

Met het project ‘Blue Future: de toekomst van drinkwater’ gaat watertechnologiebedrijf BOSAQ de samenwerking aan met De Watergroep en Aquafin. Ze vormen samen een consortium met als ambitieus doel om de helft van het voorspelde regionale drinkwatertekort in Limburg te compenseren door gezuiverd afvalwater (effluent) van afvalwaterzuivering in Sint-Truiden om te zetten in veilig en gezond drinkwater.

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projectoproep?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.