Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Huishoudens / Waterverbruik huishoudens

Waterverbruik huishoudens

 • De huishoudens verbruiken voor hun dagelijkse activiteiten belangrijke hoeveelheden water. Dit is vooral leidingwater, ook wel ‘kraanwater’ genoemd, maar ook hemelwater (of regenwater) en grondwater.
 • In 2021 waren de huishoudens goed voor ongeveer 35% van het totale waterverbruik (exclusief koelwater) en 65% van het leidingwaterverbruik in Vlaanderen.
 • Over de periode 2000-2017 is het totale huishoudelijk leidingwaterverbruik gedaald. waarna het weer licht gestegen is.
 • In 2021 bedroeg het gemiddeld leidingwaterverbruik (voor een lid van een gemiddeld gezin) 89 liter per persoon per dag. 
Laatst bijgewerkt: juli 2023
Actualisatie: Jaarlijks

toestandToestand

Huishoudens verbruiken in 2021:

 • Leidingwater (88%), hemelwater (10%) en grondwater (2%).
 • 35% van het totale waterverbruik (exclusief koelwater) en 65% van het leidingwaterverbruik in Vlaanderen.
 • 89 liter leidingwater per persoon per dag voor een gemiddeld gezin van 2,3 personen (In 2022: 84 liter per persoon per dag). Het verbruik hangt af van de gezinsgrootte:
  • Huishoudens met 1 persoon: 108 liter
  • Huishoudens met 3 personen: 86 liter
  • Huishoudens met 5 personen: 75 liter.
 • Gemiddeld ongeveer 2 liter grondwater en 11 liter hemelwater per persoon per dag.
 • Het meeste water door gebruik van de douche (26%), het toilet (19%) en de wasmachine (16%).

evolutieEvolutie

Het waterverbruik bij de huishoudens kent het volgende verloop:

 • Over de periode 2000-2017 is het totale huishoudelijk leidingwaterverbruik gedaald met 7%. Daarna was er een lichte toename.
 • Het verbruik van hemelwater neemt toe:
  • De toename van het hemelwaterverbruik kan o.a. gekoppeld worden aan de verplichting van een regenwaterput bij (ver)nieuwbouw sinds 2004.
  • Het gebruik van regenwater biedt voor toepassingen zoals de was of de beregening van planten het voordeel t.o.v. leidingwater dat het zachter water is. Afgezien van de installatiekost is regenwater ook goedkoper in het gebruik.
  • Bovendien kunnen regenwaterputten bijdragen aan het afzwakken van piekafvoerdebieten bij hevige buien. De opvang en het gebruik van regenwater wordt dan ook gestimuleerd vanuit de overheid. 
  • Als regenwaterputten leeg komen te staan bij langdurige droogte en bijgevuld worden met leidingwater zouden ze op dat moment echter ook kunnen bijdragen tot een groter piekverbruik van leidingwater.
 • De lichte daling van het hemelwaterverbruik is vooral toe te schrijven aan zomer van 2021 met vooral duidelijk meer neerslag dan de voorgaande jaren.
 • Het grondwaterverbruik kende een maximum in 2018 en 2020. De evolutie op langere termijn is niet goed gekend.

aanpakHoe pakken we dit aan?

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties die genomen worden om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Voor waterverbruik zijn vooral volgende maatregelengroepen belangrijk:

 • Groep 3 - Duurzaam watergebruik
 • Groep 5A - Kwantiteit grondwater
 • Groep 5B - Kwantiteit oppervlaktewater 

Huishoudens kunnen zelf heel wat doen om water te besparen: Hoe kan ik water besparen?  

InfoMeer informatie

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.