Vlaanderen.be www.vmm.be

Geef je mening en maak kans op prijzen

Het onderzoeksbureau IPSOS voert momenteel een klantenbevraging uit in opdracht van de VMM. We willen een beter beeld krijgen over hoe we jou kunnen informeren, hoe je ons volgt en welke info je zoekt. Die informatie gaan we gebruiken om onze communicatiekanalen en website verder te verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Sectoren / Huishoudens / Uitstoot PAK's naar lucht

Uitstoot PAK's naar lucht door de huishoudens

  • Benzo(a)pyreen (BaP) behoort tot de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's).
  • Verwarming met hout(kachels) is verantwoordelijk voor het merendeel van de uitstoot van BaP.
  • De uitstoot door verwarming met steenkool en, in mindere mate, stookolie daalde sterk in de periode 2000-2020.
  • De transitie naar milieuvriendelijkere manieren van verwarmen en de verjonging van het kachelpark is dé uitdaging voor de toekomst.
Laatst bijgewerkt: mei 2022
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Volgens de Green Deal Huishoudelijke houtverwarming, opgenomen in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030:

2030
PAK's (t.o.v. 2016) - 50 %

toestandToestand in 2020

De meeste huishoudelijke uitstoot van BaP was afkomstig van de verwarming van woningen:

  • Houtverbranding had hierin een aandeel van 96 %
  • Steenkool was de tweede belangrijkste bron met een aandeel van 3,9 %

 evolutieEvolutie

Het gedeelte van de BaP-uitstoot door gebouwenverwarming met hout is toegenomen in de periode 2000-2020:

  • Schommelingen tussen opeenvolgende jaren in de uitstoot door verwarming van woningen zijn te verklaren door variabele weersomstandigheden en dus verwarmingsbehoefte.
  • Er was wel een duidelijke afname van de uitstoot door verwarming met steenkool, vooral vanaf 2016.
  • Het aantal huishoudens met hout als verwarming steeg volgens de Energiebalans Vlaanderen 2000-2018.
  • De transitie naar milieuvriendelijkere manieren van verwarmen en het verjongen van het kachelpark is dé uitdaging voor de toekomst.

aanpakHoe pakken we dit aan?

In samenwerking met de sector werd een Green Deal huishoudelijke houtverwarming afgesloten. Hierin zijn o.a. de volgende maatregelen opgenomen:

Een uitgebreide rapportering over de stand van zaken staat op de website van de Green Deal huishoudelijke houtverwarming.

Een volledig overzicht van de maatregelen voor een betere luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen staat in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.