Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf je als milieuprofessional graag op de hoogte van de activiteiten en rapporten van de VMM? Abonneer je dan op de VMM-nieuwsbrief en we bezorgen jou maandelijks een overzicht van het belangrijkste nieuws.

Belangrijke stap richting emissievrije belevering in Vlaamse steden

Op 19 juni ondertekende de VMM, samen met andere Vlaamse overheidsdiensten, steden en gemeenten en vertegenwoordigers van bedrijven uit de distributie-, retail- en bouwsector, de kaderovereenkomst voor een emissievrije belevering van onze steden. De komende maanden wordt deze overeenkomst aan de nieuwe regering voorgelegd zodat de eerste zero-emissiezones voor stedelijke logistiek vanaf 2027 kunnen worden ingevoerd.

Lees verder...

Actualisatie pluviale overstromingskaarten op Waterinfo.vlaanderen.be

De pluviale overstromingskaarten tonen de overstromingskans door hevige neerslag voor zowel het huidig als toekomstig klimaat. Ze zijn ondertussen via onder meer de watertoets goed ingeburgerd en bewezen tijdens zware neerslagevents al hun meerwaarde. In een webinar op 26 augustus legt de VMM uit welke actualisaties we zullen doorvoeren en welke bijdrage jij daarbij kan leveren.

Lees verder...

FlashFloodBreaker beperkt schade bij noodweer

Op 5 en 6 juni werd een startconferentie georganiseerd van het Europees project FlashFloodBreaker. De opzet van het project is om schade door noodweer en overstromingen te beperken. Als partner van dit project zorgen we ervoor dat onze voorspellingssystemen gebruiksvriendelijker zijn voor professionele eindgebruikers zoals hulp- en crisisdiensten.

Lees verder...

VMM werkt samen met MOW en de federatie autokeuring aan milieuvriendelijke mobiliteit

Voertuigen zijn een belangrijke bron van luchtverontreiniging. Een klein deel van de vloot is verantwoordelijk voor een relatief groot aandeel in de totale verkeersuitstoot. Om die uitstoot te verminderen, werkt de VMM samen met MOW (het Departement Mobiliteit en Openbare Werken) en met GOCA Vlaanderen, de sectorfederatie van de Vlaamse ondernemingen voor autokeuring. VMM-expert Roel Vaneerdeweg licht toe hoe we samen de verkeersuitstoot aanpakken.

Lees verder...

Vlaams-Nederlandse samenwerking voor een Weerbaar Dommelland

Vlaamse en Nederlandse organisaties slaan de handen ineen voor het grensoverschrijdende project Weerbaar Dommelland. De Vlaamse Milieumaatschappij, het Waterschap de Dommel, de gemeente Eindhoven, de stichting Museum Eindhoven, de provincie Noord-Brabant, de stad Peer, de gemeente Pelt en de gemeente Valkenswaard werken samen over de grenzen heen aan een klimaatrobuust en veerkrachtig watersysteem in de Dommelvallei.

Lees verder...

Gloednieuw park Woluwedal: van vergeten rivier naar klimaatrobuuste vallei

Langs de Woluwelaan (R22) in Zaventem, ter hoogte van de Frans Smoldersstraat in deelgemeente Sint-Stevens-Woluwe, opende het gloednieuwe park Woluwedal. De VMM bracht er de Woluwerivier terug naar de oppervlakte en gaf haar een kronkelend profiel. Samen met de gemeente Zaventem en een consortium van lokale partners, transformeerde dit gebied naar een robuuste vallei van 5,5 hectare met ruimte voor natte natuur, bos en recreatie.

Lees verder...

Klassikaal naar betere luchtkwaliteit en duurzaam vervoer

Sinds 2021 werkt de VMM mee aan het Europese Horizon 2020-project COMPAIR. Dit project ontwikkelt technologie op maat van burgers en lokale beleidsmakers en experimenteert samen met hen om zo de impact van maatregelen en gedragsverandering te vergroten. De VMM speelt een cruciale rol bij de technologische ontwikkeling en het ontwikkelen van een effectiever luchtbeleid op basis van de verkregen data. Daarnaast stimuleert de VMM de betrokkenheid van burgers en gaat ze gedragsveranderingen na.

Lees verder...

Efficiënt rioolbeheer: hoe kunnen gemeenten het verschil maken?

Iedereen produceert afvalwater. Een goede verwerking van dat afvalwater is belangrijk voor het milieu en de volksgezondheid. Door klimaatverandering met meer extreme weersomstandigheden komen er vaker intense regenbuien voor die ertoe leiden dat er op korte tijd heel veel regenwater terechtkomt bij het afvalwater in de riolering. Kan de riolering dat water niet slikken, dan komt dat ongezuiverd afvalwater in straten, huizen en de natuur terecht. Met een efficiënt afvalwaterbeheer beschermen we onszelf en onze omgeving daartegen.

Lees verder...

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.