Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Juni 2024 / VMM werkt samen met MOW en de federatie autokeuring aan milieuvriendelijke mobiliteit

VMM werkt samen met MOW en de federatie autokeuring aan milieuvriendelijke mobiliteit

27-06-2024
Voertuigen zijn een belangrijke bron van luchtverontreiniging. Een klein deel van de vloot is verantwoordelijk voor een relatief groot aandeel in de totale verkeersuitstoot. Om die uitstoot te verminderen, werkt de VMM samen met MOW (het Departement Mobiliteit en Openbare Werken) en met GOCA Vlaanderen, de sectorfederatie van de Vlaamse ondernemingen voor autokeuring. VMM-expert Roel Vaneerdeweg licht toe hoe we samen de verkeersuitstoot aanpakken.

Meer slachtoffers door emissies dan ongevallen 

De VMM, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en GOCA slaan de handen in elkaar voor een belangrijk project bij de autokeuring in Vlaanderen. Doel is om, na de invoering van de roetfiltertest op dieselwagens in 2022, de mobiliteit duurzamer en milieuvriendelijker te maken Dat doen we door de controle op milieuprestaties in de keuring verder te versterken met emissiemetingen. VMM-expert Roel Vaneerdeweg legt het belang hiervan uit: ‘Voertuigen zijn een belangrijke bron van luchtverontreiniging. Verkeersemissies maken vandaag zelfs meer slachtoffers dan verkeersongevallen. De impact van die uitstoot op de luchtkwaliteit en zo op de gezondheid van mens en milieu mag niet onderschat worden.’ 

Onderzoek wijst uit dat maar een beperkt deel van de vloot verantwoordelijk is voor een relatief groot aandeel in de totale verkeersuitstoot. Om de grote vervuilers te detecteren, is de autokeuring in Vlaanderen een evidente partner. ‘Als expertisecentrum heeft GOCA Vlaanderen een enorme kennis & expertise en die breiden voortdurend verder uit. In juli 2022 werd een nieuwe fijnstofmeting geïntroduceerd bij de autokeuring en zijn we gestart met een studie rond de verfijnde meting van stikstofoxiden.’ 

Strijd tegen emissiefraude 

De Vlaamse overheid engageert zich om de strijd aan te binden tegen alle vormen vanUitlaat emissiefraude. Daarvoor werd al heel wat studiewerk verricht en beleidsinitiatieven opgezet. ‘De nieuwe fijnstofmeting wordt uitgevoerd bij de keuring van personenwagens en lichte vrachtvoertuigen op diesel. Indien de meting negatief is, moet de roetfilter van het voertuig hersteld of vervangen worden en moet er een nieuwe meting uitgevoerd worden binnen de drie maanden na de eerste meting. Als het voertuig na drie herkeuringen nog te veel schadelijke deeltjes uitstoot, dan wordt er een rood keuringsbewijs ‘Verboden tot het verkeer’ uitgereikt.’ 

Iedereen vindt het evident dat een technisch defect aan een voertuig hersteld wordt voor de verkeersveiligheid. ‘Volgens ons zou het even vanzelfsprekend moeten worden dat een probleem met de emissiecontrole wordt hersteld voor de luchtkwaliteit.’

Niet alleen eigenaars, maar ook voertuigfabrikanten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. In België is de federale overheid verantwoordelijk voor markttoezicht. ‘Het is belangrijk dat de duurzaamheidscriteria naar fabrikanten gemonitord en teruggekoppeld worden, wat ook de eigenaar van het voertuig ten goede komt. Dit thema werd vanuit Vlaanderen alvast op de Europese agenda gezet en we blijven ons hier constructief voor inzetten.’

Onafhankelijke expertise 

Om emissies te meten, zijn geavanceerde apparatuur en de nodige expertise over zowel voertuigtechniek als het bedienen van de meetapparatuur nodig. ‘Tot voor kort was het keuringsproces in Vlaanderen geconcentreerd in een beperkt aantal keuringscentra (43), waardoor zij over veel expertise en terreinkennis beschikken. Daardoor kunnen zij de implementatie van  geavanceerde meettoestellen optimaal garanderen. Omdat de keuringscentra bovendien onafhankelijk opereren, beschouwen we hen als belangrijke partners in de strijd tegen emissiefraude. Een objectieve evaluatie  van de technische staat en milieuvriendelijkheid van een voertuig biedt de beste garantie, zowel voor de eigenaars als voor de bredere samenleving.’ 

Een verdere doorgedreven data-uitwisseling tussen de betrokken overheidsdiensten en de erkende keuringsondernemingen kan een fundamentele bijdrage leveren aan het milieu en de gezondheid. ‘De VMM zet alvast verder in op een nauwe samenwerking met expertisecentrum GOCA Vlaanderen. Voertuigen worden steeds complexer en een onafhankelijke merk-overschrijdende expertiseopbouw is daarbij cruciaal.’. 

Meer over de aanpak van emissiefraude en de rol van de VMM »

  

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.