Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Juni 2024

Juni 2024

Gezamenlijk aanpak wateroverlast van Dender en Bellebeek

Affligem, Liedekerke en Denderleeuw zijn zeer gevoelig voor overstromingen. Dat is ook het geval bij de monding van de Bellebeek in de Dender. Om het water het hoofd te bieden, wordt op verschillende fronten tegelijk gewerkt.

FlashFloodBreaker beperkt schade bij noodweer

Op 5 en 6 juni werd een startconferentie georganiseerd van het Europees project FlashFloodBreaker. De opzet van het project is om schade door noodweer en overstromingen te beperken. Als partner van dit project zorgen we ervoor dat onze voorspellingssystemen gebruiksvriendelijker zijn voor professionele eindgebruikers zoals hulp- en crisisdiensten.

Actualisatie pluviale overstromingskaarten op Waterinfo.vlaanderen.be

De pluviale overstromingskaarten tonen de overstromingskans door hevige neerslag voor zowel het huidig als toekomstig klimaat. Ze zijn ondertussen via onder meer de watertoets goed ingeburgerd en bewezen tijdens zware neerslagevents al hun meerwaarde. In een webinar op 26 augustus legt de VMM uit welke actualisaties we zullen doorvoeren en welke bijdrage jij daarbij kan leveren.

Belangrijke stap richting emissievrije belevering in Vlaamse steden

Op 19 juni ondertekende de VMM, samen met andere Vlaamse overheidsdiensten, steden en gemeenten en vertegenwoordigers van bedrijven uit de distributie-, retail- en bouwsector, de kaderovereenkomst voor een emissievrije belevering van onze steden. De komende maanden wordt deze overeenkomst aan de nieuwe regering voorgelegd zodat de eerste zero-emissiezones voor stedelijke logistiek vanaf 2027 kunnen worden ingevoerd.

VMM werkt samen met MOW en de federatie autokeuring aan milieuvriendelijke mobiliteit

Voertuigen zijn een belangrijke bron van luchtverontreiniging. Een klein deel van de vloot is verantwoordelijk voor een relatief groot aandeel in de totale verkeersuitstoot. Om die uitstoot te verminderen, werkt de VMM samen met MOW (het Departement Mobiliteit en Openbare Werken) en met GOCA Vlaanderen, de sectorfederatie van de Vlaamse ondernemingen voor autokeuring. VMM-expert Roel Vaneerdeweg licht toe hoe we samen de verkeersuitstoot aanpakken.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.