Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Juni 2024 / Actualisatie pluviale overstromingskaarten op Waterinfo.vlaanderen.be

Actualisatie pluviale overstromingskaarten op Waterinfo.vlaanderen.be

27-06-2024
De pluviale overstromingskaarten tonen de overstromingskans door hevige neerslag voor zowel het huidig als toekomstig klimaat. Ze zijn ondertussen via onder meer de watertoets goed ingeburgerd en bewezen tijdens zware neerslagevents al hun meerwaarde. In een webinar op 26 augustus legt de VMM uit welke actualisaties we zullen doorvoeren en welke bijdrage jij daarbij kan leveren.

De pluviale overstromingskaarten brengen de kans op overstromingen in kaart die het gevolg zijn van afstromend oppervlaktewater door intense neerslag, nu en in de toekomst. Ze maken deel uit van de overstromingsgevaar- en risicokaarten en van de watertoetskaarten die worden gepubliceerd op Waterinfo.be. Met de kaarten gaan ontwerpers en overheden aan de slag om werk te maken van een klimaatbestendige leefomgeving.

Deze kaarten werden opgemaakt in samenwerking met lokale besturen, rioolbeheerders en waterloopbeheerders. De voorbije jaren hebben deze kaarten in belangrijke mate hun meerwaarde en vooral hun accuraatheid bewezen. Dankzij deze kaarten kunnen we actief inzetten op een proactief beleid om schade als gevolg van overstromingen te vermijden.

Omwille van de voortdurende ontwikkelingen en veranderingen van het landschap kan afstroming wijzigen en verdienen de pluviale overstromingskaarten een update. Zo verschenen (en verdwenen) er sinds de opmaak van de huidige kaarten heel wat gebouwen, werden bijkomende rioleringen aangelegd, werd er verhard (en onthard) en werd waterinfrastructuur zoals wachtbekkens en beschermingsdijken gerealiseerd. Om de contouren van de pluviale kaarten correct en actueel te houden, houden we maximaal rekening met de gerealiseerde infrastructuur van de voorbije jaren.

 pluviale overstromingskaarten

Wat voorzien we en wat kan jij doen? Volg het webinar op 26 augustus

Wil je weten hoe we de pluviale overstromingskaarten zullen actualiseren en hoe jij kan bijdragen? Schrijf je dan in voor dit webinar op maandag 26 augustus van 13u tot 14u.

Het webinar richt zich tot geregistreerde gebruikers van pluvialeoverstromingskaarten.be (lokale besturen, riool- en waterbeheerders,...).

Schrijf je in

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.