Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Mei 2024 / Vlaams-Nederlandse samenwerking voor een Weerbaar Dommelland

Vlaams-Nederlandse samenwerking voor een Weerbaar Dommelland

30-05-2024
Vlaamse en Nederlandse organisaties slaan de handen ineen voor het grensoverschrijdende project Weerbaar Dommelland. De Vlaamse Milieumaatschappij, het Waterschap de Dommel, de gemeente Eindhoven, de stichting Museum Eindhoven, de provincie Noord-Brabant, de stad Peer, de gemeente Pelt en de gemeente Valkenswaard werken samen over de grenzen heen aan een klimaatrobuust en veerkrachtig watersysteem in de Dommelvallei.

Waarom een Weerbaar Dommelland?  

De laatste jaren hebben we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden zoals overstromingen, droogte en hitte, die ons watersysteem en de samenleving onder druk zetten. Hoe gaan we daarmee om in het stroomgebied van de Warmbeek-Tongelreep en de Dommel? Hoe maken we ons watersysteem en landschap klimaatrobuust? De komende drie jaar worden op verschillende plaatsen in de twee stroomgebieden fysieke ingrepen uitgevoerd die bijdragen aan een klimaatrobuuste inrichting en worden diverse workshops georganiseerd gericht op kennisdeling en samenwerking. Door gezamenlijk te leren en expertise te delen, sturen we aan op een duurzame toekomst van het gehele stroomgebied.  

Weerbaar Dommelland 3

VMM zet in op hermeandering Dommel en optimalisatie vulpeil wachtbekken 

Concreet herstelt de VMM de riviervallei van de Dommel op de grens van Pelt, Hechtel-Eksel en Peer door meanders opnieuw aan te sluiten en de bedding te verhogen. Hierdoor houden we het water langer vast in de vallei en herstellen we er het veen. Ook vergroten we de buffercapaciteit van het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) in Pelt. Zo zetten we maximaal in op waterberging om overstromingsrisico’s terug te dringen. 

Weerbaar Dommelland

Feestelijke aftrap van het project  

Op 20 juni staan we gezamenlijk met betrokkenen en geïnteresseerden stil bij de goedkeuring van het project Weerbaar Dommelland door het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Graag nemen we u mee in het project met een inspirerende namiddag en vieren we samen de start van de uitvoering naar een meer Weerbaar Dommelland!

Ontdek het programma en schrijf je in »

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Logo Weerbaar Dommelland

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.