Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Mei 2024 / Grensoverschrijdend werken aan betere waterlopen boekt mooie resultaten

Grensoverschrijdend werken aan betere waterlopen boekt mooie resultaten

30-05-2024
Water stopt niet aan grenzen. We moeten altijd samenwerken aan een beter waterbeheer om mooie resultaten te boeken. Het Europese Life Belini project, waarin de VMM een van de leidende partners is, is daar een goed voorbeeld van. Ruim over halfweg de projectperiode tonen we de meest in het oog springende resultaten.

Life Belini is een Europees project dat focust op een beter waterbeheer en waterbewustzijn in het Dijle-, Zenne- en Demerbekken. Het omvat meer dan 40 grensoverschrijdende acties, uitgevoerd door acht Belgische partners. 

Het waterbeleid is in België vooral een gewestelijke aangelegenheid (Vlaams, Brussels, Waals). De setting én aanpak in dit project zijn daarom uniek. LIFE Belini wil niet alleen de kwaliteit van de waterlopen, maar ook de samenwerking tussen de gewesten verbeteren om samen sneller tot een goede ecologische toestand te komen. Hiervoor zetten we samen met onze partners in op drie thema’s:

  1. Waterkwaliteit
  2. Structuurherstel
  3. Wateroverlast terugdringen en biodiversiteit verbeteren

Life Belini

Alle partners werken binnen het project zowel aan hun eigen projecten als aan de gezamenlijke. Een greep uit de realisaties:

  • De VMM liet een prachtige vistrap aanleggen in het Sluispark in Leuven.
  • De VLM zorgde voor een nieuwe landinrichting in de vallei van de IJse en de Molenbeek.
  • De Vlaamse Waterweg realiseerde de eerste van vele hermeanderingen op de Demer.
  • Leefmilieu Brussel stond in voor een mooie openlegging van de Zenne in Anderlecht.
  • Service Public de Wallonie zorgde voor heel wat natuurlijke waterbuffers met aandacht voor de (monitoring van de) biodiversiteit.
  • Vivaqua stond in voor een betere aanpak van de riooloverstorten op de Zenne..

Life Belini Zenne

Een aantal van die realisaties was alleen mogelijk dankzij de samenwerkingen die binnen het project zijn aangegaan. Zo  is er voor de Zenne overleg gestart tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Daarvoor komen verschillende experts minstens één keer per jaar samen. In gewestoverschrijdende werkgroepen wordt er ook kennis gedeeld over specifieke thema’s zoals bijvoorbeeld de reductiedoelstellingen en modellering voor nutriënten. De verankering van deze werkgroepen is cruciaal voor een beter waterbeheer over de grenzen heen, ook na het afronden van het project.

We werken ook samen aan een beter waterbewustzijn in de verschillende regio’s. Alle gewesten zetten in de periode rond Wereldwaterdag alle acties over waterkwaliteit, -beheer en -beleving in de kijker.

Een project als LIFE Belini zet aan om over de belangen van de eigen organisatie heen te stappen en samen te werken aan de doelen van de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn.

Life Belini Koningsvijver

Alle foto's © LIFE Belini

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Projectlogo Belini

Logo Europees subsidiëringsprogramma Life.

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.