Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuws / Archief / Nieuwe luchtkwaliteitsindex zorgt voor strengere beoordeling

Nieuwe luchtkwaliteitsindex zorgt voor strengere beoordeling

25-10-2022
De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) verstrengde vorig jaar de advieswaarden voor verschillende luchtvervuilende stoffen. Dit heeft ook impact op de Belgische luchtkwaliteitsindex BelAQI. Deze is namelijk gebaseerd op de oude advieswaarden uit 2005. De drie gewesten in België hebben dan ook beslist om de BelAQI-index aan te passen aan de nieuwe advieswaarden van de WGO. De nieuwe index wordt toegepast vanaf de eerste week van november 2022.

Waarover gaat het?

De BelAQI index werd ontwikkeld door IRCEL (Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu), dit is een samenwerkingsverband tussen de drie gewesten in België rond lucht. Namens het Vlaams Gewest is het de VMM die medewerkers afvaardigt binnen IRCEL. Om de luchtkwaliteit op de korte termijn (dagelijks/uurlijks) op een eenvoudige manier te beoordelen, maken de drie gewesten in België gebruik van een luchtkwaliteitsindex, de BelAQI-index. In deze index worden de concentraties van verschillende verontreinigende stoffen in de omgevingslucht samengevoegd tot één representatief getal.

Hoe wordt de BelAQI-index nu bepaald?

In september 2021 verstrengde de WGO de advieswaarde voor fijn stof (PM2.5 en PM10), stikstofdioxide en ozon. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten schat de WGO dat nadelige gezondheidseffecten van luchtvervuiling zich voordoen bij lagere concentraties dan eerder werd ingeschat. De WGO paste om die reden de bijhorende risico-inschattingen aan.
BelAQI-indexDaarom beslisten de drie gewesten in België om de BelAQI-index aan te passen. We behouden weliswaar de schaal van 1 tot 10, maar we verlagen (verstrengen) de waarden voor die 10 concentratieklassen. De beoordelingswijze verandert ook als volgt:

  • index 1: uitstekend
  • index 2: zeer goed
  • index 3: goed
  • index 4: vrij goed
  • index 5: middelmatig
  • index 6: ondermaats
  • index 7: vrij slecht
  • index 8: slecht
  • index 9: zeer slecht
  • index 10: uitermate slecht

In vergelijking met de oude BelAQI-index zullen dus er dus meer dagen voorkomen met een hogere BelAQI-index.

Wordt de luchtkwaliteit nu slechter met de nieuwe index?

De aanpassing van de BelAQI-index aan de nieuwe strengere WGO-advieswaarden betekent dat de luchtkwaliteit op meer uren/dagen als “ondermaats” (of slechter) zal worden gekwalificeerd. Dit betekent echter niet dat de luchtkwaliteit op zich er op achteruitgaat. Integendeel, we stellen vast dat de luchtkwaliteit al verschillende decennia verbetert). Het betekent wel dat het gezondheidsrisico bij gelijke concentraties nu hoger wordt ingeschat dan voorheen.
Om de negatieve gevolgen van luchtvervuiling op de gezondheid verder te verminderen heeft Vlaanderen een luchtkwaliteitsplan met ambitieuze doelstellingen geformuleerd.

Raadpleeg de actuele luchtkwaliteitsindex per regio »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.