Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Projecten

Projecten lucht

Alle internationale luchtprojecten waaraan VMM deelneemt
Titel Beschrijving
Copernicus: Europa’s revolutionaire aardobservatie Kennis over het milieu is vandaag van fundamenteel belang. Het Europese Copernicus-programma voorziet informatie over hoe onze planeet in verandering is. De VMM werkt samen met het Europees Milieuagentschap om de in-situ componenten (zoals grondstations) van Copernicus te beheren.
Project Zuivere Lucht ontwikkelt zuiveringstechniek en brengt kwaliteit in kaart Binnen het Europese Project Zuivere Lucht (ZULU) streven de partners ernaar om de impact van schadelijke stoffen op de binnenluchtkwaliteit te beperken. Innovatieve luchtzuiveringstechnieken worden geoptimaliseerd en getest in voorzieningen voor gevoelige groepen. Samen met de burger meten we de luchtkwaliteit en bedenken doelgerichte lokale oplossingen.
BE-GOOD: baanbrekend in innovatieve dienstontwikkeling Digitale data zijn een belangrijke bron voor innovatie en economische groei. Het project BE-GOOD (Building an Ecosystem to Generate Opportunities in Open Data) wil de innovatieve prestaties van kmo’s in Noordwest-Europa verbeteren. De VMM werkt binnen dit project aan de communicatie naar de doelgroepen en de ontwikkeling van datagedreven diensten op het gebied van milieu en infrastructuur.
Dencity brengt fijn stof en elektromagnetische straling in kaart Het meest fundamentele ingrediënt om een slimme stad uit te bouwen, is toegang tot accurate, relevante en real-time data. In Dencity meet een veelheid aan sensoren in Antwerpen fijn stof en elektromagnetische straling.
Vaquums onderzoekt innovatieve meettechnieken Steeds meer alternatieve meettechnieken voor luchtkwaliteit vinden hun weg naar de markt. De betrouwbaarheid van de meetresultaten is vaak ontoereikend. Met het LIFE VAQUUMS-project (Various Assessments of air QUality Measurements methods and their policy Support) gaan we na welke technieken een waardevolle toevoeging kunnen vormen voor onze referentiemeetstations.
TransfAIR: tools voor een geharmoniseerd beheer van de luchtkwaliteit in de grensregio Vlaanderen - Hauts-de-France en Wallonië Het project TransfAIR heeft als doel de informatie rond luchtvervuiling in de grensregio Vlaanderen- Hauts-de-France en Wallonië te harmoniseren. De drie regio's bundelen hun krachten om een betere uitwisseling en maximale afstemming van de luchtkwaliteitsgegevens (emissies, metingen, modellering en voorspellingen) in de regio te bevorderen. Er zullen gemeenschappelijke informatie- en communicatietools ontwikkeld worden en acties om de burgers actief te betrekken om de luchtkwaliteit te verbeteren (burgermeetnetwerk, apps en promotie van maatregelen die burgers zelf kunnen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren).
eENVplus: naar e-Milieudiensten In Europa is er een schat aan milieudata bij regionale en nationale overheden. Maar hoe kunnen we die online ontsluiten? Dat onderzocht de VMM in het Europees project eENVplus.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.