Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Projecten / Life City Traq: samen voor een betere lokale luchtkwaliteit

Life City Traq: samen voor een betere lokale luchtkwaliteit

Luchtvervuiling heeft een grote impact op de gezondheid. Binnen het Europese LIFE City Traq project werken we daarom met 5 partners rond informatie uit verkeerstellingen en luchtkwaliteitsmetingen. Tegelijkertijd bekijken we hoe burgers mee kunnen zoeken naar oplossingen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit én hoe burgers beter betrokken geraken bij het invoeren van lokaal beleid.

CityTRAQ: wat en waarom?Life City Traq campagnebeeld

Volgens het Wereldgezondsorganisatie (WHO) is luchtvervuiling het grootste milieugezondheidsrisico in Europa. De grenswaarden voor luchtkwaliteit worden vaak overschreden, waardoor een groot deel van de bevolking wordt blootgesteld aan luchtvervuiling. In Europa en Vlaanderen bestaan er al verschillende initiatieven om de luchtkwaliteit te meten, vaak met een verschillende invalshoek/methodologie. Hierdoor staan beleidsmakers nu voor de uitdaging om deze verschillende datasets op elkaar af te stemmen om zo een wetenschappelijk onderbouwd lucht- en mobiliteitsbeleid te kunnen voeren.

 

Doel van het project

Met dit project willen we lokale overheden meer inzicht geven in welke metingen ze nodig hebben om de luchtkwaliteit te beoordelen.  Dit door de ontwikkeling van:

  • Screeningstool: hiermee identificeren beleidsmakers locaties met een slechte luchtkwaliteit (hotspots).
  • Scenariotool: hiermee rekent een lokaal bestuur de impact uit van bepaalde maatregelen op de luchtkwaliteit (bv. een autoluwe straat). 

De screenings- en scenariotool helpen lokale besturen om maatregelen uit te werken, die helpen om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren om zo een beter leefmilieu voor inwoners te creëren. Lokale overheden worden aangemoedigd hun beleidskeuzes vorm te geven in een luchtbeleidplan.

De deelnemende steden (Antwerpen, Gent, Brugge) brengen dit in de praktijk. Zo gaan we na hoe we het lokale beleid rond luchtkwaliteit in heel Vlaanderen kunnen versterken. Hiervoor werden een aantal pilootprojecten uitgewerkt.

Nederlandse en Kroatische partners zoeken mee naar de meest geschikte oplossingen en tonen aan dat onze aanpak ook ergens anders in Europa kan werken. Alle ontwikkelingen en tools worden zo ruim mogelijk beschikbaar gesteld. Zo kunnen andere steden en gemeenten in Europa een snelle start maken als ze rond het verbeteren van de luchtkwaliteit willen werken. Ze kunnen ook de digitale bouwstenen van de tools gebruiken om voor hun specifieke regio een eigen tool te ontwikkelen. 

CityTRAQ in Europa

LIFE CityTRAQ wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie binnen het LIFE-programma onder leiding van de VMM. Dit project loopt van 01/09/2022 tot 31/8/2026 en telt 5 partners.

  1. Vlaamse Milieumaatschappij
  2. Stad Antwerpen
  3. Stad Brugge
  4. Stad Gent
  5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - Nederland
  6. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) – Kroatië

 

De VMM stimuleert internationale samenwerking en kennisuitwisseling via innovatieve grensoverschrijdende projecten.

>>Over VMM

      Life city traq logo   Logo Europees subsidiëringsprogramma Life.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.