Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Projecten / LIFE CityTRAQ: samen voor een betere lokale luchtkwaliteit

LIFE CityTRAQ: samen voor een betere lokale luchtkwaliteit

Luchtvervuiling heeft een grote impact op de gezondheid. Binnen het Europese LIFE CityTRAQ-project werken we daarom samen met 5 partners rond informatie uit verkeerstellingen en luchtkwaliteitsmetingen. Tegelijkertijd bekijken we hoe burgers mee kunnen zoeken naar oplossingen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit én hoe burgers beter betrokken raken bij het invoeren van lokaal beleid.

CityTRAQ: wat en waarom?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is luchtvervuiling het grootste milieugezondheidsrisico in Europa. De grenswaarden voor luchtkwaliteit worden regelmatig overschreden, waardoor een groot deel van de bevolking wordt blootgesteld aan luchtvervuiling. In Europa en Vlaanderen bestaan er al initiatieven om de luchtkwaliteit te meten, maar die initiatieven hebben vaak een verschillende invalshoek/methodologie. Beleidsmakers staan dus voor de uitdaging om die verschillende datasets op elkaar af te stemmen om zo een wetenschappelijk onderbouwd lucht- en mobiliteitsbeleid te kunnen voeren.

Doel van het project

Met dit project willen we lokale overheden meer inzicht geven in welke metingen nodig zijn om de luchtkwaliteit te beoordelen. Dit door de ontwikkeling van:

Icoon onderzoek 200px


Screeningtool
: hiermee kunnen beleidsmakers (hotspots) met een slechte luchtkwaliteit identificeren. 

Icoon luchtvervuiling/simulatie verkeer 200px


Scenariotool
: hiermee kan een lokaal bestuur de impact van een bepaalde mobiliteitsmaatregel (bv. een autoluwe straat) op de luchtkwaliteit uitrekenen.

De screenings- en scenariotool helpen lokale besturen om maatregelen uit te werken om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren en om op die manier een beter leefmilieu voor inwoners te creëren. Lokale overheden worden aangemoedigd om hun beleidskeuzes vorm te geven in een luchtbeleidsplan.

Pilootprojecten

De deelnemende steden (Antwerpen, Gent, Brugge) brengen dit in de praktijk. Zo gaan we na hoe we het lokale beleid rond luchtkwaliteit in heel Vlaanderen kunnen versterken. Hiervoor werden een aantal pilootprojecten uitgewerkt.

  • Antwerpen: focus op een vrachtroutenetwerk en emissievrije stadslogistiek
  • Brugge: evolutie van luchtkwaliteit in de hele stad
  • Gent: schoolstraat en evaluatie van de circulatieplannen (inrichten van zuurstofwijken)
  • Zagreb: luchtkwaliteitsprojecten worden opgestart en de geleerde lessen uit voorgaande pilootprojecten in Vlaanderen worden meegenomen

Nederlandse en Kroatische partners zoeken mee naar de meest geschikte oplossingen en tonen aan dat onze aanpak ook ergens anders in Europa kan werken. Alle ontwikkelingen en tools worden zo ruim mogelijk beschikbaar gesteld. Zo kunnen andere steden en gemeenten in Europa een snelle start maken als ze rond het verbeteren van de luchtkwaliteit willen werken. Ze kunnen ook de digitale bouwstenen van de tools gebruiken om voor hun specifieke regio een eigen tool te ontwikkelen.

Neem een kijkje op life-citytraq.eu »
CityTRAQ in Europa

LIFE CityTRAQ wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie binnen het LIFE-programma onder leiding van de VMM. Dit project loopt van 01/09/2022 tot 31/8/2026 en telt 6 partners.

Projectpartners
België

Vlaamse Milieumaatschappij (projectcoördinator)

Stad Antwerpen

Stad Gent

Stad Brugge

Nederland

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Kroatië

Kroatische meteorologische en hydrologische dienst (DHMZ)

 

Type project: LIFE-programma
Looptijd project: 1/09/2022 - 31/08/2026

De VMM stimuleert internationale samenwerking en kennisuitwisseling via innovatieve grensoverschrijdende projecten.

>>Over VMM

Life city traq logoEU co-funding

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.