Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Projecten / TransfAIR: tools voor een geharmoniseerd beheer van de luchtkwaliteit in de grensregio Vlaanderen - Hauts-de-France en Wallonië

TransfAIR: tools voor een geharmoniseerd beheer van de luchtkwaliteit in de grensregio Vlaanderen - Hauts-de-France en Wallonië

Het project TransfAIR heeft als doel de informatie rond luchtvervuiling in de grensregio Vlaanderen- Hauts-de-France en Wallonië te harmoniseren. De drie regio's bundelen hun krachten om een betere uitwisseling en maximale afstemming van de luchtkwaliteitsgegevens (emissies, metingen, modellering en voorspellingen) in de regio te bevorderen. Er zullen gemeenschappelijke informatie- en communicatietools ontwikkeld worden en acties om de burgers actief te betrekken om de luchtkwaliteit te verbeteren (burgermeetnetwerk, apps en promotie van maatregelen die burgers zelf kunnen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren).

TransfAIR: Wat en waarom

De Richtlijn 2008/50/EG legt de vereisten vastop het vlak van luchtkwaliteit met als doel de menselijke gezondheid en de kwaliteit van het milieu te verbeteren. De richtlijn bepaalt eveneens dat het publiek moet worden geïnformeerd omtrent luchtkwaliteit. Hoe dit echter moet worden gedaan is de keuze van de lidstaat zelf.

In het grensoverschrijdende gebied dat bij het project is betrokken, kampt elke afzonderlijke regio (Vlaanderen, Hauts-de-France en Wallonië) met dezelfde soort luchtvervuiling, terwijl elke regio eigen methodologieën en tools hanteert voor het beheer van die luchtkwaliteit. Omdat de Europese luchtkwaliteitsrichtlijn geen informatie- en/of alarmdrempels voorziet voor fijn stof (PM2.5 en PM10) hanteren Frankrijk en België andere drempels. Dit leidt tot verschillen in de manier waarop de informatie omtrent luchtkwaliteit die aan de burgers binnen de grensoverschrijdende zone wordt verstrekt. Smogalarmen worden niet op basis van dezelfde concentratieniveaus geactiveerd. Ook de kortetermijnmaatregelen die worden genomen tijdens smogalarmen zijn niet dezelfde.  Deze situatie kan aanleiding geven tot verwarring en een verminderd vertrouwen van de burgers in deze regio's in de verstrekte luchtkwaliteitsinformatie. Het kan ook een belemmering zijn voor de burger om zelf ook acties te ondernemen om de luchtkwaliteit verder te verbeteren.

Doel van het TransfAIR project

Om de informatiestroom naar de bewoners in dit grensoverschrijdende gebied over de luchtkwaliteit te verbeteren, hebben de projectpartners, actoren en/of beheerders van de luchtkwaliteit in de drie regio's beslist hun inspanningen te bundelen. Zij gaan hun expertise delen en aanvullend met elkaar werken om op een geharmoniseerde manier de bevolking over de luchtkwaliteit te informeren.

De oprichting van een platform voor het uitwisselen en verzamelen van gegevens, de verspreiding van heldere en vergelijkbare informatie over het studiegebied en een verbindende communicatie zal de burger beter informeren over de  luchtkwaliteit in de regio. Uiteindelijk zou dit aanleiding moeten geven om de burger te engageren om bij te dragen aan de  verdere verbetering van de luchtkwaliteit in de regio.

Naast de informatie-uitwisseling en het harmoniseren van technische- en communicatietools rond de luchtkwaliteit in deze grensoverschrijdende regio zal het project ook nieuwe gegevens en inzichten (emissies, metingen, modellering en voorspellingen) aanleveren. Door het betrekken van de bevolking, zal er een bewustwordingsproces plaatsvinden die burgers aanzet tot het actief deelnemen aan de duurzame ontwikkeling van de betrokken grensoverschrijdende regio.

TransfAIR in Europa

Het Transfair project kadert in het Europese subsidieprogramma INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen. De volgende projectpartners uit Frankrijk en België nemen deel aan het project.

 Projectpartners 
België

Vlaamse Milieumaatschappij

Institut Scientifique de Service Public

Frankrijk

ATMO Hauts-de-France

Type project: Interreg INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen

Dit project liep van april 2019 tot en met december 2022.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.