Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Projecten / ZULU

Project Zuivere Lucht ontwikkelt zuiveringstechniek en brengt kwaliteit in kaart

Binnen het Europese Project Zuivere Lucht (ZULU) streven de partners ernaar om de impact van schadelijke stoffen op de binnenluchtkwaliteit te beperken. Innovatieve luchtzuiveringstechnieken worden geoptimaliseerd en getest in voorzieningen voor gevoelige groepen. Samen met de burger meten we de luchtkwaliteit en bedenken doelgerichte lokale oplossingen.

De jaarlijkse gezondheidskost veroorzaakt door een slechte luchtkwaliteit in Europa wordt geschat op ongeveer € 1500 miljard. Brongerichte maatregelen om vervuiling te verminderen en zo de luchtkwaliteit te verbeteren zijn vanzelfsprekend het belangrijkste, maar vragen een zekere invoertijd. Op korte termijn is het daarom ook nodig om gevoelige groepen (kinderen, ouderen, zieken…) extra te beschermen tegen luchtverontreiniging. Eén van de mogelijke maatregelen om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren is luchtzuivering. 

Project Zuivere Lucht: wat en waarom?

Bestaande luchtzuiveringstechnologieën gebruiken meestal mechanische filtratie. Hierbij worden de partikels niet vernietigd, waardoor frequent onderhoud of vervanging van onderdelen nodig is. Het toepassen van een beloftevolle nieuwe technologie, de combinatie van elektrostatische filtratie met fotokatalytische oxidatie, kan leiden tot een duurzamer en efficiënter alternatief. Een grensoverschrijdende samenwerking naar de haalbaarheid en toepassingsmogelijkheden van deze technologie, kan zorgen voor nieuwe oplossingen.logo website project zuivere lucht

Door de stijgende interesse in het zelf meten van de luchtkwaliteit in zowel Vlaanderen als Nederland, is er binnen het project een website ontwikkeld. Met deze website geven we aan hoe de burger zelf op een correcte, wetenschappelijke manier luchtkwaliteit meten en welke maatregelen hij kan (late) nemen.

Doel van het project

Het Project Zuivere Lucht streeft ernaar om  de impact van luchtvervuiling op de gezondheid van gevoelige groepen in de grensregio Vlaanderen-Nederland te verminderen. Door industrieel onderzoek naar en experimentele ontwikkeling van de luchtzuiveringstechnologie kan deze worden geoptimaliseerd en verduurzaamd. Vervolgens kan de impact in reële omstandigheden op een objectieve manier nagegaan worden door de technologie te testen in inrichtingen voor gevoelige groepen.

Aangezien de omgeving van zo’n inrichting bepalend is voor de binnenluchtkwaliteit, wordt samen met de burgers (omwonenden, bezoekers, gebruikers van de inrichting) de buitenluchtkwaliteit gemeten. Zo gaan we samen aan de slag met het in kaart brengen van luchtkwaliteit en het bedenken van lokale oplossingen. Hiervoor zullen we eenvoudige tools aanreiken om luchtkwaliteit te meten en de eigen resultaten op te volgen.

 

Project zuivere lucht in Europa

Door internationale samenwerking kunnen er makkelijker oplossingen gecreëerd worden voor gezamenlijke problemen. 'Project zuivere lucht' is een project dat gesubsidieerd wordt door het Interreg programma Vlaanderen-Nederland. 

 Projectpartners 
België

Stad Antwerpen

Universiteit Antwerpen

Vlaamse Milieumaatschappij

Nederland

VFA Solutions B.V.

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden

Type project: Interreg Vlaanderen-Nederland – prioriteit Innovatie

Dit project liep van januari 2018 tot en met december 2021.

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.