Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Projecten / Vaquums onderzoekt innovatieve meettechnieken

Vaquums onderzoekt innovatieve meettechnieken

Steeds meer alternatieve meettechnieken voor luchtkwaliteit vinden hun weg naar de markt. De betrouwbaarheid van de meetresultaten is vaak ontoereikend. Met het LIFE VAQUUMS-project (Various Assessments of air QUality Measurements methods and their policy Support) gaan we na welke technieken een waardevolle toevoeging kunnen vormen voor onze referentiemeetstations.

LIFE VAQUUMS: wat en waarom?Logo Vaquums-project

De laatste jaren is de link tussen luchtverontreiniging en gezondheid steeds duidelijker geworden. Hierdoor is er een stijgende interesse bij burgers en milieuorganisaties om mee te werken aan het in kaart brengen van de luchtkwaliteit. Vaak gebruikt men hiervoor (mobiele) sensoren en biologische meetmethoden omdat deze veel goedkoper zijn dan de referentiemetingen. Helaas bieden deze goedkope meettechnieken niet steeds betrouwbare resultaten, waardoor het moeilijk is ze te vergelijken met de referentiemetingen.

Doel van het LIFE VAQUUMS-project

Met de steun van het LIFE-programma van de Europese Commissie startte de VMM het LIFE VAQUUMS-project om na te gaan welke kwaliteitsniveaus deze innovatieve meettechnieken voor fijn stof, ozon en stikstofdioxide momenteel halen. In een eerste stap maken we een inventaris van alle beschikbare technieken, waarna we de meest veelbelovende selecteren en ze onderwerpen aan uitgebreide laboratorium- en veldtesten. Deze testen zullen ons meer inzicht geven in de betrouwbaarheid van de verschillende meettechnieken en aanleiding geven tot het uitwerken van een handleiding voor het correct gebruik van deze technieken. 

Verder zal het project in dialoog treden met alle belanghebbenden (lokale overheden, bSensor luchtkwaliteiturgers, wetenschappers, industrie) om voor de verschillende mogelijke toepassingen van sensoren te bepalen wat de kwaliteitseisen zijn, welke praktische beperkingen gelden etc. Omdat de gebuikte meettechnieken typisch zeer veel data genereren, besteden we  ook aandacht aan een gebruiksvriendelijk, online aanbod van hulpmiddelen voor analyse en visualisatie van die data.

De resultaten van dit project kunnen leiden tot de toevoeging van nieuwe meettechnieken aan de Europese richtlijnen. Maar ook citizen science of burgerinitiatieven rond het meten van luchtkwaliteit zullen door dit project meer betrouwbare resultaten kunnen opleveren. Zo kan iedereen meten en weten of de lucht in zijn woonomgeving gezond is.

LIFE VAQUUMS in Europa

 Projectpartners 
België

Vlaamse Milieumaatschappij

Intergewestelijke cel voor leefmilieu

Nederland

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Energieonderzoek Centrum Nederland

Type project: Life Preparatory Project

Dit project liep van mei 2017 tot en met oktober 2020.

Meer info en resultaten: vaquums.eu

De VMM stimuleert internationale samenwerking en kennisuitwisseling via innovatieve grensoverschrijdende projecten.

>>Over VMM

Logo Europees subsidiëringsprogramma Life.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.