Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Ozon / Ozondosis bij vegetatiesoorten

Ozondosis bij vegetatiesoorten (PODy)

 • De ozondosis schat de hoeveelheid ozon in die effectief door planten via de huidmondjes wordt opgenomen tijdens het groeiseizoen en is een maat voor de ozonschade aan planten.
 • De fytotoxische ozondosis (PODy) is de geaccumuleerde opname van ozon boven een bepaalde drempelwaarde Y en wordt hier weergegeven voor twee generieke vegetatiesoorten als maximale risico-inschatting: akkergewas (POD3) en loofbos (POD1).
 • In 2022 ondervonden quasi alle akkergewassen en alle loofbossen in Vlaanderen ozonschade.
Laatst bijgewerkt: oktober 2023
Actualisatie: Jaarlijks

icoonEffecten op ecosystemen

Ozon kan schade veroorzaken wanneer het door een plant wordt opgenomen:

 • Bladverkleuring- en verlies
 • Vertraagde groei
 • Opbrengstverlies

De mate waarin ozon effectief de plant kan binnendringen, hangt af van de plantensoort, de weersomstandigheden, het licht, de bodem- en luchtvochtigheid en het stadium van het groeiproces.

doelstellingDoelstellingen

Er werden kritieke niveaus voor de ozondosis bepaald die overeenkomen met een bepaalde hoeveelheid ozonschade. Volgens het Vlaams Luchtbeleidsplan mogen er tegen 2050 geen overschrijdingen meer zijn van de kritieke niveaus:

 • Akkergewas (gebaseerd op tarwe, het meest gevoelige gewas voor ozon): kritiek niveau van 7,9 mmol/m² bladoppervlak, wat overeenkomt met een opbrengstverlies van 5 % voor graan.
 • Loofbos (gebaseerd op beuk, berk en eik): kritiek niveau van 5,7 mmol/m² bladoppervlak, wat overeenkomt met 4 % vermindering van de jaarlijkse biomassa-aangroei. 

toestandToestand in 2022

99,8 % van de oppervlakte met akkergewassen en 100 % van de loofbossen ondervond negatieve effecten van ozon.

 • Op een paar locaties aan de kust na, werd het kritieke niveau voor akkergewassen overal overschreden.
 • We zien een duidelijke west-oost gradiënt in de ozondosis: 
  • Lagere waarden in het westen door het verkoelende effect van de zee en de atmosferische verdunningsprocessen dankzij de land- en zeebries
  • Hogere waarden in het oosten door de zandgrond, waardoor het er warmer was

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.