Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge ozonconcentraties

Donderdag 11/08 tot zondag 14/08 verwachten we veel ozon in de buitenlucht en kan de informatiedrempel ozon van 180 microgram/m³ lokaal overschreden worden. Wie gevoelig is aan luchtverontreiniging, kinderen en ouderen vermijden dan best zware fysieke inspanningen in de buitenlucht tussen 12 en 22 uur. Na het weekend zal de luchtkwaliteit stilaan verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Lucht / Evolutie luchtkwaliteit / Lage-emissiezones in Vlaanderen

Afbeelding verkeersborden start en einde lage-emissiezoneLage-emissiezones (LEZ)

Een lage-emissiezone is een afgebakend gebied waarin bepaalde voertuigen die te veel schadelijke stoffen uitstoten niet binnen mogen, of slechts onder bepaalde voorwaarden. Als je een LEZ binnenrijdt met een niet-toegelaten voertuig, of zonder een andere vorm van toelating, krijgt je een boete. Een LEZ wordt altijd afgebakend met speciale verkeersborden, en is 7 dagen op 7 en 24 uur per dag van toepassing.

In Vlaanderen is er een LEZ in Antwerpen en in Gent. Alle informatie in deze webrubriek is van toepassing op Vlaamse lage-emissiezones.

Daarnaast is ook bijna het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest een LEZ, met andere toegangsregels dan in het Vlaamse gewest.

Effecten van de LEZ Antwerpen en Gent

Groene vink betere luchtkwaliteit door versnelde vergroening wagenpark in de LEZ en in de rest van Vlaanderen

Groene vink minder oude dieselwagen en meer benzinewagens in de lage-emissiezone

Groene vink meer benzinewagens in de rest van Vlaanderen

Groene vink grootste gezondheidswinst voor sociaal kwetsbare inwoners LEZ

Groene vink ondersteunende maatregelen beperken negatieve sociale impact, terwijl positieve impact op luchtkwaliteit behouden blijft

Lees het evaluatierapport impact lage-emissiezones »

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.