Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / LAC-Water / Tips uit de praktijk / Preventiewerker verwijst cliënten door

Preventiewerker verwijst cliënten door

De preventiewerker van het OCMW van Sint-Truiden gaat na of LAC-cliënten nood hebben aan andere vormen van hulpverlening en zorgt voor een vlotte doorverwijzing.

Tijdens een huisbezoek doet de preventiewerker een algemeen rechtenonderzoek om na te gaan of de cliënt alle rechten maximaal benut. Als daaruit bijvoorbeeld blijkt dat de cliënt nood heeft aan financiële steun, kan er een steunaanvraag gesteld worden aan het OCMW. Als er verdere opvolging door het OCMW nodig is, zal de preventiewerker dat zelf opvolgen (om het contact niet te verliezen door een extra doorverwijzing naar het Onthaalteam). De opvolging is wel begrensd tot de opdrachten die maatschappelijk werkers doen binnen het Onthaalteam (algemeen rechtenonderzoek en financiële steunaanvragen zonder traject). Zo waakt men erover dat de preventiewerker haar opdracht kan blijven uitvoeren.

Als blijkt dat er een intensievere opvolging door het OCMW nodig is (bijvoorbeeld een vorm van schuldhulpverlening of arbeidstrajectbegeleiding) zal de preventiewerker de cliënt doorverwijzen naar de interne dienst Trajectbegeleiding, zoals ze dat doet met andere aanmeldingen binnen het Onthaalteam.

Als een doorverwijzing naar een externe dienst noodzakelijk is, zal de preventiewerker instaan voor een ‘warme’ overdracht.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.