Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / LAC-Water / Tips uit de praktijk / Dossier per dossier bekijken

Dossier per dossier bekijken

De LAC van Gent springt omzichtig om met afsluitingen en bekijkt geval per geval of er sprake is van onwil bij de klant.

In 2008 maakte het OCMW van Gent een afsprakennota op over de werking van de LAC Water. Daarin zijn de volgende aspecten opgenomen:

 • onderwerp
 • vraag Farys
 • voorstel werkwijze LAC Farys
 • decreet minimumlevering
 • standpunt afsluiten
 • budget personeel
 • communicatie
 • voorstellen

Wat afsluiting betreft is de LAC Gent van oordeel dat water, meer nog dan elektriciteit en aardgas, een basisbehoefte is, en dat er met de afsluiting van de toevoer zeer omzichtig moet worden omgesprongen. De commissie zal dan ook geval per geval advies verlenen (na een sociaal onderzoek) en bekijken of er effectief sprake is van onwil bij de abonnee die voor de LAC geroepen wordt.

Een maatschappelijk werker van het OCMW voert het sociaal onderzoek. Hij gaat niet alleen na of de abonnee al dan niet de facturen en/of aflossingen betaalt, maar ook of er bij de abonnee voldoende financiële ruimte is voor het opvolgen van een voorgesteld afbetalingsplan.

Het OCMW stelt voor om in de LAC-bijeenkomsten voor water enkel het advies tot afsluiting te geven als:

 • de abonnee over voldoende financiële middelen beschikt, maar weigert te betalen en/of
 • de abonnee alle medewerking weigert bij het sociaal onderzoek en/of
 • de abonnee alle vormen van schuldbemiddeling weigert die OCMW Gent aanreikt.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.