Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / LAC-Water / Tips uit de praktijk / Doorverwijzing naar reguliere hulpverlening

Doorverwijzing naar reguliere hulpverlening

Als een cliënt naar andere hulpverlening verwezen kan worden, gaat de LAC-voorzitter van OCMW Mechelen met de cliënt mee om een afspraak te maken.

In het kader van LAC-dossiers (bijvoorbeeld bij huisbezoeken in het kader van de LAC) checkt het OCMW van Mechelen of mensen hun rechten uitgeput zijn. Bijvoorbeeld: hebben ze een inkomen dat lager ligt dan het leefloon, is hun kindergeld in orde …

Als een cliënt doorverwezen kan worden naar andere vormen van hulpverlening, gaat de LAC-voorzitter van het OCMW met de cliënt mee naar het onthaal om een afspraak te maken. Ze legt de cliënt ook al uit dat de maatschappelijk werker hem waarschijnlijk zal vragen om papieren mee te nemen in verband met zijn inkomen. 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.