Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / LAC-Water / Tips uit de praktijk / Checklist voor efficiënte doorverwijzing

Checklist voor efficiënte doorverwijzing

Het OCMW van Beerse werkt aan richtvragen en checklists om mensen gericht door te verwijzen naar de reguliere hulpverlening.

Binnen het OCMW van Beerse zijn er sinds oktober 2016 twee ervaringsdeskundigen (elk 0,5 VTE) aan het werk. De ene focust op jongeren, de andere op gezinnen. Ze werken in tandem met de beleidsmedewerker Armoede en Maatschappelijke Integratie van het lokaal bestuur. Hun taak bestaat er onder meer in om te overleggen met diensten om signalen door te geven en te werken aan laagdrempeligheid.

De ervaringsdeskundige die werkt met gezinnen verwijst mensen gericht door. Het OCMW werkt aan richtvragen/checklists op gebied van water, energie, woningkwaliteit … die ze kan overlopen om te kijken naar welke dienst mensen best doorverwezen worden. Enkele voorbeelden:

  • Mensen met een hoog verbruik doorverwijzen voor een waterscan.
  • Als mensen financiële problemen hebben en het moeilijk vinden om het OCMW binnen te stappen, dan kan de ervaringsdeskundige meegaan naar het OCMW of hen doorverwijzen naar CAW, Mytrusto …

Die aanpak leidde al tot een hogere instroom van mensen op de Sociale Dienst en de Jeugddienst.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.