Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / Kost voor de productie en levering van drinkwater

Kost voor de productie en levering van drinkwater

  • De tariefpaden zijn een indicatie  voor de kost per jaar voor productie en levering van 1 m³ drinkwater aan abonnees door elk waterbedrijf. De maximumtarieven voor de berekening van de drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur worden hieruit bepaald.
  • Het tariefpad ligt het hoogst bij de waterbedrijven Farys en AGSO Knokke-Heist en het laagst bij PIDPA.
  • Voor Aquaduin en De Watergroep zijn de tariefpaden constant in de periode 2017-2022, voor de andere waterbedrijven zijn ze licht stijgend.
Laatst bijgewerkt: mei 2022
Actualisatie: Jaarlijks

toestandToestand

Er zijn opmerkelijke verschillen tussen de waterbedrijven onderling wat betreft de tariefpaden:

  • Hoogste tariefpaden: Farys en AGSO Knokke-Heist
  • Laagste tariefpad: PIDPA

De reden voor het verschil is voornamelijk de beschikbaarheid van waterbronnen. Farys en AGSO Knokke kunnen zelf minder water produceren door de lagere beschikbaarheid van waterbronnen in hun leveringsgebied en dienen een veel groter budget te besteden aan inkoop van water dan bijvoorbeeld Pidpa en Water-link.

evolutieEvolutie

Ook de trends van de tariefpaden verschillen tussen de waterbedrijven:

  • De Watergroep en Aquaduin: constant
  • Overige waterbedrijven: lichte stijging

De trend van het pad tijdens de tarifaire periode is een keuze van het waterbedrijf. Over de tarifaire periode dekt het tariefpad de redelijke kosten voor de drinkwaterproductie en -levering aan de abonnees. Het waterbedrijf kan ervoor opteren om af te wijken van de lineaire trend die vooropgesteld wordt.

aanpakHoe pakken we dit aan?

De gebudgetteerde tariefpaden worden jaarlijks vergeleken met de gerealiseerde kosten en opbrengsten en het werkelijk waterverbruik. Deze opvolging gebeurt door de WaterRegulator (d.i. de tariefplanopvolging).

Voor de periode 2023-2028 zullen er opnieuw tariefpaden per waterbedrijf worden vastgelegd.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.