Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / Kost voor de productie en levering van drinkwater

Kost voor de productie en levering van drinkwater

  • De tariefpaden zijn een indicatie  voor de kost per jaar voor productie en levering van 1 m³ drinkwater aan abonnees door elk waterbedrijf. De maximumtarieven voor de berekening van de drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur worden hieruit bepaald.
  • Het tariefpad ligt het hoogst bij de waterbedrijven Farys en AGSO Knokke-Heist en het laagst bij Pidpa.
  • De gestegen levensduurte verklaart grotendeels het verschil tussen de tarieven op het einde van de eerste tariefperiode (2017-2022) en het begin van de tweede tariefperiode (2023-2028).
  • De nood aan nieuwe investeringen veroorzaakt verdere stijgingen van de tariefpaden in de loop van de tweede tariefperiode.
Laatst bijgewerkt: februari 2023
Actualisatie: Jaarlijks

toestandToestand

De tariefpaden worden vastgelegd voor een periode van 6 jaar.

Er zijn opmerkelijke verschillen tussen de waterbedrijven onderling wat betreft de tariefpaden:

  • Hoogste tariefpaden: Farys en AGSO Knokke-Heist
  • Laagste tariefpad: Pidpa

De reden voor het verschil is voornamelijk de beschikbaarheid van waterbronnen. Farys en AGSO Knokke-Heist kunnen zelf minder water produceren door de lagere beschikbaarheid van waterbronnen in hun leveringsgebied en dienen een veel groter budget te besteden aan inkoop van water dan bijvoorbeeld Pidpa en Water-link.

Door een geplande fusie stelden Pidpa en Water-link in 2023 geen tariefpad op. Voor 2023 legde de WaterRegulator daarom voor deze waterbedrijven voorlopige tarieven vast. Tekorten of overschotten ten gevolge van de voorlopige tarieven zal het waterbedrijf verrekenen in het volgende tariefplan.

evolutieEvolutie

Over de tarifaire periode dekt het tariefpad de redelijke kosten voor de drinkwaterproductie en -levering aan de abonnees. Het tariefpad 2017-2022 werd bepaald op prijsniveau 2016. Het tweede tariefpad heeft betrekking op de periode 2023-2028 en is bepaald op prijsniveau 2022. Het beginpunt van de paden in de periode 2023-2028 ligt voor alle waterbedrijven hoger dan het eindpunt van de periode 2017-2022, grotendeels als gevolg van de gestegen levensduurte, maar ook als gevolg  van investeringen voor strategische doelen, zoals het garanderen van de leveringszekerheid, het minimaliseren van het waterverlies en de door Vlaanderen besliste uitrol van de digitale watermeter tegen 2030. Alle waterbedrijven leveren inspanningen om efficiënter te werken.

De trend van het pad tijdens de tarifaire periode is een keuze van het waterbedrijf. Het waterbedrijf kan ervoor opteren om af te wijken van de lineaire trend die vooropgesteld wordt.

aanpakHoe pakken we dit aan?

Hoe komen tariefpaden tot stand?

Elk waterbedrijf schat de redelijke kosten voor de drinkwateractiviteit en de inkomsten buiten de waterfactuur per kubieke meter geleverd water voor 6 jaar in en bepaalt een tariefpad doorheen deze 6 jaren waardoor schommelingen opgevangen worden. De onderbouwing van het tariefpad gebeurt in een tariefplan. De methode ligt vast in de regelgeving.

De WaterRegulator toetst bij de beoordeling van een nieuw tariefplan af met het wetgevend kader en analyseert systematisch de bedrijfsdata door middel van de technische en economische tijdsreeksen van prognoses en realisaties sinds 2016. De datasets laten ook toe om de waterbedrijven onderling te vergelijken. Investeringsprogramma’s worden afgetoetst aan het strategisch plan waterbevoorrading en het lange termijnvoorzieningsplan. De WaterRegulator vergelijkt de gerapporteerde doelstellingen en kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) met gegevens uit eerdere benchmarkoefeningen en legt deze vervolgens voor aan de Toezichthouder Drinkwater die deze beleidsmatig beoordeelt.

Hoe wordt de uitvoering van een goedgekeurd tariefplan opgevolgd ?

De gebudgetteerde tariefpaden worden jaarlijks vergeleken met de gerealiseerde kosten en opbrengsten en het werkelijk waterverbruik. Deze opvolging gebeurt door de WaterRegulator (d.i. de tariefplanopvolging).

InfoMeer informatie

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.