Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / Prijzen en tarieven bedrijven / Prijs voor de zuivering

Prijs voor de zuivering

Dit bedrag wordt aangerekend als een bovengemeentelijke bijdrage of vergoeding, of als heffing.

Je bent kleinverbruiker

  • Als je kraanwater gebruikt, wordt dit bedrag door je waterbedrijf aangerekend als een bovengemeentelijke bijdrage. Er wordt een vastrecht en variabele prijs aan een vlak tarief aangerekend. Voor niet-wooneenheden wordt een vastrecht van €20 per jaar per watermeter aangerekend. Als er ook personen gedomicilieerd zijn in het gebouw waarin je bedrijf gelegen is, wordt het vastrecht per wooneenheid aangerekend, verminderd met 4 euro per gedomicilieerde per jaar.
  • Als je een eigen waterwinner bent (je gebruikt grondwater uit een eigen waterput), wordt deze kost via een heffing van de VMM aangerekend op basis van een forfaitair verbruik van 30 m³ per ingeschreven persoon voor natuurlijke personen en 500 m³ voor rechtspersonen.

Je bent grootverbruiker

Grootverbruikers betalen geen vastrecht.

Het eenheidstarief (T) wordt herrekend op basis van de verhouding tussen de geloosde vuilvracht (uitgedrukt in vervuilingseenheden of VE) en het waterverbruik. Voor afvalwater van huishoudens is deze omzettingscoëfficiënt vastgelegd op 0,025. Bij bedrijfsactiviteiten kan deze waarde hoger of lager zijn, afhankelijk van het geloosde afvalwater. 

formule individueel tarief bovengemeentelijke bijdrage

Afbeelding formule bovengemeentelijke bijdrage

waarbij:

•       Pgv = het individuele vlakke tarief voor de gv-heffingsplichtigen

•       VE kraanwater = vervuilingseenheden afkomstig van kraanwater zoals afgeleid uit de laatst vastgestelde heffing op afvalwater van het bedrijf (VE)

•       m³ kraanwater = het kraanwaterverbruik afgeleid uit de laatst vastgestelde heffing op waterverontreiniging van het bedrijf

•      Eenheidstarief gv-heffingsplichtigen rioollozers

formule individueel tarief bovengemeentelijke vergoeding

Afbeelding formule bovengemeentelijke vergoeding

waarbij:

•       Pgv_ew = het individuele vlakke tarief voor de gv-heffingsplichtigen

•       VE private waterwinning = vervuilingseenheden afkomstig van de private waterwinning, zoals afgeleid uit de laatst vastgestelde heffing op afvalwater van het bedrijf (VE)

•       m3 private waterwinning = het waterverbruik uit een private waterwinning, zijnde de som van het oppervlaktewater, grondwater, hemelwater en ander water afgeleid uit de laatst vastgestelde heffing op waterverontreiniging van het bedrijf

•      Eenheidstarief gv-heffingsplichtigen rioollozers

Op basis van het individueel tarief en het waterverbruik, wordt dan de bijdrage en de vergoeding berekend

Berekening bijdrage of vergoeding

B = Pgv x Qdw

V= Pgv_ew x Qew

waarbij

•       B = bovengemeentelijke bijdrage (€)

•       V = bovengemeentelijke vergoeding (€)

•       Pgv = het individuele eenheidstarief van de bovengemeentelijke bijdrage of vergoeding (€/m³)

•       Qdw = het geleverde water, het geleverde grijs water en het geleverde tweede circuit water of het eigen water (m³)

•       Qew = de som van het grondwater, oppervlaktewater, hemelwater en ander water (m³)

De bovengemeentelijke bijdrage en vergoeding die grootverbruikers moeten betalen, wordt het daaropvolgende jaar in mindering gebracht van hun heffing op waterverontreiniging. Is de bovengemeentelijke bijdrage lager dan de heffing, dan moeten zij nog een restheffing betalen. Deze komt overeen met het verschil tussen beide bedragen. Is het bedrag van de heffing lager, dan betaalt het waterbedrijf het verschil terug.

Je zuivert je afvalwater in een IBA

Als je je afvalwater zuivert in een IBA, dan kan je een vrijstelling aanvragen voor deze bijdrage. Om aanspraak te maken op de vrijstelling heb je een attest nodig van de burgemeester. Dit attest is vijf jaar geldig. Nadien moet je opnieuw een vrijstelling aanvragen.

Tarieven

Het bovengemeentelijk tarief voor zowel de bijdrage als vergoeding voor bedrijven en landbouwers volgt het eenheidstarief voor de grootverbruikers. 

Tarief   2022

vlak

Kleinverbruikers   (€/m3 - excl. BTW)

1,2002

Grootverbruikers   (€/vervuilingseenheid - excl. BTW) 

58,58

 

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.