Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Zuiveringsrendement RWZI's

Zuiveringsrendement RWZI's

  • De zuiveringsrendementen van de openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's)  zijn sterk gestegen ten opzichte van begin jaren '90.
Laatst bijgewerkt: oktober 2023
Actualisatie: Jaarlijks

toestandToestand

In 2022 bedroeg het gemiddelde zuiveringsrendement van de RWZI's:

  • Biochemisch zuustofverbruik (BZV): 98,6%
  • Chemisch zuurstofverbruik (CZV): 91,6%
  • Stikstof totaal (Nt): 84,9%
  • Fosfor totaal (Pt): 85,2%

evolutieEvolutie

  • De zuiveringsrendementen zijn voor alle parameters gestegen ten opzichte van begin jaren '90.
  • De zuiveringsrendementen voor Nt en Pt zijn relatief het sterkst gestegen door de uitbreiding van de RWZI's met biologische zuivering met aangepaste beluchting.
  • De laatste jaren nemen de zuiveringsrendementen nog maar mondjesmaat toe.
  • In nattere jaren, zoals 2016 en 2021, liggen de zuiveringsrendementen vaak wat lager omdat de vuilvrachten die toekomen op de RWZI’s meer verdund zijn. In droge jaren, zoals 2022, liggen de rendementen wat hoger.
  • In de periode 2016-2021 ligt het zuiveringsrendement voor BZV wat lager dan de jaren voordien. In 2022 lag het dan weer hoger. Dit heeft eerder te maken met wijzigingen van analysemethodes.

aanpakHoe pakken we dit aan?

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Voor deze indicator is vooral Groep 7B - Verontreiniging oppervlaktewater van belang.

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.