Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Timing en subsidies / Subsidies / Subsidies riolering en KWZI

Subsidies riolering en KWZI

Onderhoud en de aanleg van gemeentelijke rioleringen kost veel geld. Daarom ondersteunt het Vlaamse Gewest de rioolbeheerders met subsidies.

Voordat afvalwater kan gezuiverd worden, moet het via leidingen ingezameld en getransporteerd worden naar de zuiveringsinstallaties. Dat is een taak van de gemeentelijke rioolbeheerder, die verantwoordelijk is voor de (her)aanleg en het onderhoud van de gemeentelijke rioleringen. Daarnaast kan de rioolbeheerder ook instaan voor de aanleg en het onderhoud van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties of individuele waterzuiveringsinstallaties bij particulieren.

De rioolbeheerder kan voor het  (her)aanleggen van riolering en de bouw van een KWZI of IBA subsidies aanvragen bij de VMM. Zij stelt dan op basis van deze aanvragen het gemeentelijk investeringsprogramma, kortweg GIP, samen. Afhankelijk van de budgettaire mogelijkheden en de prioriteiten keurt de minister van Leefmilieu jaarlijks één of meerdere deelprogramma’s van het GIP goed. Niet alle ingediende aanvragen worden dus weerhouden op een programma. 

Het subsidiebesluit van 5 mei 2017 legt de procedure vast voor het bekomen van subsidies voor de (her)aanleg van riolering en de bouw van KWZI of IBA.  Het subsidiebesluit is van kracht vanaf 16 juni 2017.

Op de provinciale infosessies 'Nieuwe ontwikkelingen in het rioleringslandschap' werd het subsidiebesluit toegelicht. Bekijk de presentaties.

Op basis van het besluit zijn er 3 mogelijke situaties:

Voorontwerp goedgekeurd

Te volgen procedure

Subsidiebedrag

Voor 16 juni 2017

Processchema overgangsprocedure

  • 100% van de rioleringskost voor de aanleg of heraanleg van een stelsel dat afvalwater en regenwater volledig gescheiden afvoert;
  • 100% van de kosten voor de KWZI als het afvalwater en regenwater gescheiden afgevoerd worden;
  • 75% van de rioleringskost voor de aanleg of heraanleg van een stelsel dat afvalwater en regenwater gedeeltelijk gescheiden afvoert;
  • 50% van de rioleringskost voor de aanleg of heraanleg van een stelsel dat afvalwater en regenwater gemengd afvoert;
  • 50% van de kosten voor de KWZI als het afvalwater en regenwater gemengd afgevoerd worden.

Vanaf 16 juni 2018

Processchema nieuwe procedure

75% van de kost voor de aanleg of heraanleg van riolering, de bouw van een KWZI en de daaraan verbonden bronmaatregelen voor regenwater

Tussen 16 juni 2017 en 16 juni 2018

Keuze tussen overgangsprocedure of nieuwe procedure

Keuze tussen subsidiebedrag overgangsprocedure of nieuwe procedure

Hoe vraag ik een subsidie aan?

De levensloop van een subsidieproject hangt af van de geldende procedure:

- Overgangsprocedure

- Nieuwe procedure

Dien je aanvraag in
Aanvraag subsidies gemeentelijke riolering

Aanvraag subsidies kleinschalige zuivering

Toelichting subsidieaanvraag kleinschalige waterzuivering

Dien je voorschotaanvraag in
Aanvraag voorschot verklaring op erewoord voor projecten vastgelegd bij voorontwerp volgens de overgangsprocedure van het subsidiebesluit 5 mei 2017.
Aanvraag voorschot verklaring op erewoord voor projecten vastgelegd op gunning volgens de procedure van het subsidiebesluit 5 mei 2017.

De VMM staat in voor het economisch en ecologisch toezicht op de saneringsinfrastructuur in Vlaanderen.

» Over VMM

Voortaan kan je een subsidieproject digitaal indienen en opvolgen:

Hulp nodig bij het beheren van lopende projecten? Bekijk de handleiding.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.