Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Riolering en waterzuivering / Timing en subsidies / Subsidies / Subsidies IBA

Subsidies IBA

Als de rioolbeheerder kiest voor een collectieve aanpak van het individueel te optimaliseren buitengebied, komt deze in aanmerking voor een subsidie van het Vlaams gewest.

Op elk moment kan de rioolbeheerder een subsidieaanvraag indienen voor de aanleg van één of meerdere individuele waterzuiveringsinstallaties.

Zodra het IBA-project opgenomen is op het gemeentelijk investeringsprogramma (GIP), maakt de rioolbeheerder aanspraak op een subsidie van 1.750 euro per geplaatste IBA. Dit bedrag wordt verhoogd tot 3.500 euro voor IBA’s met een prioriteit 1 of 2, zoals opgenomen in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan. Deze verhoging is beperkt in de tijd en geldt tot en met de subsidiëringsprogramma’s die in 2023 worden vastgesteld.

Subsidiedocumenten
Subsidieaanvraag voor IBA’s
Conformiteitsverklaring IBA’s 
Toelichting subsidieaanvraag IBA's

 

De VMM staat in voor het economisch en ecologisch toezicht op de saneringsinfrastructuur in Vlaanderen.

» Over VMM

Voortaan kan je een subsidieproject digitaal indienen en opvolgen:

Hulp nodig bij het beheren van lopende projecten? Bekijk de handleiding.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.