Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Strategische planning waterbevoorrading / Projectupdates / Projectupdate september 2020

Projectupdate september 2020

Projectnieuws Strategische plan waterbevoorrading – collectieve drinkwaterbevoorrading

Het eerste deel van de strategische planning waterbevoorrading dat betrekking heeft op de collectieve drinkwaterbevoorrading is reeds afgerond. Dit deel kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen de waterbedrijven en de VMM.

Dit bouwt verder op de leveringsplannen en langetermijnvoorzieningsplannen van de waterbedrijven.

Een belangrijk onderdeel is het responsbeleid nu en in de toekomst, zoals investeringsprojecten gericht op leveringszekerheid, pijlers voor het toekomstig beleid.

Het volledige plan kun je nalezen via deze link

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.