Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Strategische planning waterbevoorrading / Projectupdates / Projectupdate 22 juni 2021

Projectupdate 22 juni 2021

Projectnieuws Kick-off Strategische planning waterbevoorrading

Op dinsdag 22 juni sloten een 60-tal vertegenwoordigers van wateractoren aan bij de online kick-off.

Via 4 presentaties kregen de deelnemers een situering, een stand van zaken, de krijtlijnen en plan van aanpak voor het vervolgtraject. Er was voldoende tijd voorzien voor vragen. We sloten af met een oproep voor deelname aan de werktafels:

 • Bevoorrading uit grondwater
 • Bevoorrading uit afvalwater
 • Bevoorrading uit oppervlaktewater
 • Bevoorrading uit hemelwater
 • Wateraudit

Presentaties

Je kan de presentaties herbekijken

Doel en opzet van de strategische planning waterbevoorrading Bekijk hier
Deel strategisch plan waterbevoorrading – collectieve drinkwatervoorziening Bekijk hier
Krijtlijnen - algemene visie bevoorrading Bekijk hier
Plan van aanpak - werktafels Bekijk hier

Als reactie op de presentaties, lijsten we kort een aantal bedenkingen van de deelnemers voor de verdere uitrol op:

 • Het is complex om dit allemaal te stroomlijnen met alle bestaande initiatieven, plannen en overlegstructuren.
 • Het zal belangrijk zijn om op het niveau van het watersysteem te kijken en de nodige linken en interacties in kaart brengen om te komen tot structurele oplossingen
 • Verbanden tussen de werktafels zijn er en mogen niet vergeten worden.
 • We moeten het systeem goed kennen, de grensvlakken identificeren, ook rekening houden met energie/grondstoffen, en niet alleen het waterverhaal
 • De input vanuit verschillende werktafels zal samengebracht worden, aan elkaar (af)getoetst worden en win-wins gezocht worden.
 • Naast duurzaamheid, robuustheid is integraliteit watersysteem-waterketen noodzakelijk.
 • Belang van het afbakenen van een goede scope.
 • Opletten dat we het niet zo complex maken dat er geen stappen vooruitgezet worden.

Hoe verloopt het verder?

De discussienota’s worden uitgewerkt als startdocument voor de werktafel. De eerste werktafelsessies zullen plaatsvinden in het najaar 2021.

Wil je deelnemen aan een werktafel? Dat kan door je naam en organisatie door te geven via toezichtdrinkwater@vmm.be. Je kan als organisatie deelnemen aan alle werktafels, maar slechts één deelnemer van je organisatie per werktafel.

In totaal zijn er 5 sessies per werktafel voorzien. Eventueel worden een aantal overkoepelende sessies gehouden over thema’s die de verschillende werktafels aanbelangen

We voorzien om af te ronden en te landen in juni 2022.

 

De VMM is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.