Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Strategische planning waterbevoorrading / Projectupdates / Projectupdate 17 december 2021

Projectupdate 17 december 2021

Projectnieuws Strategische planning waterbevoorrading

Op dinsdag 22 juni sloten een 60-tal vertegenwoordigers van wateractoren aan bij de online kick-off. Toen deden we een oproep om actief mee te participeren als lid van één van de werktafels. De bedoeling was om die op te starten in het najaar 2021.

Door andere opdrachten en andere prioriteiten (PFAS en SGBP) was het helaas niet mogelijk om de werktafels op te starten in het najaar 2021 en de planning aan te houden om het traject af te ronden in juni 2022. De planning en de aanpak wordt aangepast.

Eén van de aandachtspunten aangebracht door de stakeholders op 22 juni was de noodzaak van een overkoepelende visie en krachtlijnen voor de strategische waterbevoorrading.

De nieuwe planning voorziet in het voorjaar van 2022:

  • De opmaak van een eerste ontwerp en bespreking van de overkoepelende visie en krachtlijnen en bepalen van actiepunten
  • De sequentiële opstart van overlegmomenten rond de thema’s
    • wateraudit/waterscan
    • grondwater

Voor wat betreft afvalwater wordt het bestaande platform Circulair water als overlegforum gebruikt. Ondertussen is het traject ook opgestart om de verordening water-re-use toe te passen in Vlaanderen. Een decretale wijziging werd een eerste keer principieel goedgekeurd op vrijdag 16/07/2021. We schrijven ondertussen ook aan de teksten voor het uitvoeringsbesluit en zullen dit terugkoppelen binnen het CIW platform Circulair water.

De noodzaak om de overlegmomenten rond oppervlaktewater en hemelwater apart op te starten, wordt nog geëvalueerd. De werktafel wateraudit/waterscan neemt namelijk het hele waterplaatje mee, inclusief de mogelijkheden van gebruik van hemelwater en oppervlaktewater. 

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.