Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Emissies van zware metalen naar oppervlaktewater / Netto-emissies van arseen, cadmium, chroom en koper naar oppervlaktewater (Vlaanderen, 2010-2021)

Netto-emissies van arseen, cadmium, chroom en koper naar oppervlaktewater (Vlaanderen, 2010-2021)

Deze figuur geeft de netto-emissies van arseen, cadmium, chroom en koper naar oppervlaktewater in de periode 2010-2021

RWZI's worden als een bron behandeld, waarbij de berekende vrachten van de primaire bronnen (bv. huishoudens, bedrijven) die via de RWZI geloosd worden, uit de berekende totale netto-emissie gehaald worden en vervangen worden door RWZI-effluentvrachten uit metingen. De cijfers voor bedrijven van 2021 zijn voorlopige cijfers.

Bron: VMM

Zoom

Cijfers in Excel

Embed link
<iframe border="0" width="100%" height="500" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen/emissies-van-zware-metalen-naar-oppervlaktewater/netto-emissies-van-arseen-cadmium-chroom-en-koper/embed></iframe>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.