Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Emissies van zware metalen naar oppervlaktewater / Netto-emissies van arseen, cadmium, chroom en koper naar oppervlaktewater (Vlaanderen, 2010-2020)

Netto-emissies van arseen, cadmium, chroom en koper naar oppervlaktewater (Vlaanderen, 2010-2020)

Deze figuur geeft de netto-emissies van arseen, cadmium, chroom en koper naar oppervlaktewater in de periode 2010-2020

RWZI's worden als een bron behandeld, waarbij de berekende vrachten van de primaire bronnen (bv. huishoudens, bedrijven) die via de RWZI geloosd worden, uit de berekende totale netto-emissie gehaald worden en vervangen worden door RWZI-effluentvrachten uit metingen.

Bron: VMM

ZoomZoom

Cijfers in Excel

Embed link

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.