Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Bouwen / Verplichte keuringen / Keuring afvoer van afval- en regenwater

Keuring afvoer van afval- en regenwater

Bij nieuwbouw of renovaties moet de afvoer van afval- en regenwater gekeurd worden. Krijg je een niet-conform keuringsattest, dan moet je je installatie laten herkeuren.

Wanneer verplicht?

De keuring van de afvoer van afval- en regenwater is verplicht:

 • als je je huis bouwt of herbouwt.
 • als je een nieuwe rioolaansluiting aanlegt of een individuele zuivering installeert.
 • als een gescheiden riolering aangelegd wordt in je straat, met de verplichting om af te koppelen op je privédomein (tenzij je een conform keuringsattest van nieuwbouw of verbouwing kan voorleggen dat niet ouder is dan 5 jaar).
 • na een niet-conform keuringsattest of na het vaststellen van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder.

De keurder kijkt na of je installatie conform of niet-conform voor aansluiting is.

Het wettelijk kader van de keuring is geregeld in het algemeen waterverkoopreglement en het Ministerieel besluit Keuringen.

Wat wordt gecontroleerd?

De keurder van de afvoer van afval- en regenwater kijkt na of:

Vraag de keuring aan

Als klant ben je zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en de kosten van de keuring.

AquaFlanders (de koepelorganisatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders) en Vlario (overlegplatform rioleringen Vlaanderen) staan in voor het opleiden en erkennen van keurders van de privéwaterafvoer. Via AquaFlanders en Vlario kan je een keurder contacteren.

Verzamel de nodige documenten

Voor de keuring verzamel je:

 • bij een keuring voor een eerste ingebruikname:
  • de inventaris van de aangesloten toestellen van het systeem dat gekeurd moet worden met bijhorende stavingstukken (bv. factuur, technische fiche, foto’s …)
  • een uitvoeringsplan van het systeem dat gekeurd moet worden
  • de omgevingsvergunning
 • bij een andere keuring:
  • (voor zover beschikbaar) de inventaris van het systeem dat gekeurd moet worden met bijhorende stavingstukken (bv. factuur, technische fiche, foto’s …)
  • een uitvoeringsplan van het systeem dat gekeurd moet worden

Tijdens de keuring

Je geeft de keurder toegang tot elk deel van de installatie die gekeurd moet worden.

De keurder kijkt na of de afvoer van afval- en regenwater conform is volgens de vastgelegde afkeurcriteria in het ministerieel besluit keuring.

Wat als je geen keuring aanvraagt?

Gebruik je de installatie zonder die op voorhand te laten keuren, dan stuurt de rioolbeheerder je een aanmaning.

Laat je je installatie dan nog niet keuren, dan kan de rioolbeheerder weigeren om je aan te sluiten op de openbare riolering of je afsluiten van de riolering.

Keuringsattest

Na de keuring geeft de keurder je het al dan niet conforme keuringsattest(en). Dat hou je samen met het uitvoeringsplan en de inventaris van het gekeurde systeem bij. Je moet die kunnen voorleggen aan de rioolbeheerder voor hun controle- en inventarisatietaken.

Het attest van recente keuringen (voor VLARIO-keuringen sinds 2011 en AquaFlanders-keuringen sinds 2021) is ook digitaal beschikbaar via je woningpas.

Een niet-conform keuringsattest toont aan dat je installatie niet conform is  voor aansluiting. Jij moet ervoor te zorgen dat je installatie wel conform wordt. Krijg je een niet-conform keuringsattest, dan doe je de nodige herstellingen en aanpassingen en vraag je een nieuwe keuring aan. Je moet dat doen voor je de installatie voor de eerste keer gebruikt of binnen 60 dagen.

Doe je dit niet binnen de vastgelegde termijn, dan worden specifieke procedures opgestart die je kunnen afsluiten van de openbare riolering.

Aanpassen en herkeuren

Na keuring ontvang je van de keurder een keuringsattest. Is de keuring niet-conform, dan staat op het keuringsattest welke aanpassingen je moet doen om de installatie conform te maken. Je moet de aanpassingen laten doen voordat je je installatie voor de eerste keer gebruikt [RL3] [IB4] of binnen 60 dagen.

Als klant ben je verantwoordelijk om binnen de opgelegde termijn een herkeuring van de installatie aan te vragen en dus alle aanpassingen gedaan te hebben.

Geen herkeuring?

Vroeg je geen herkeuring aan binnen deze opgelegde hersteltermijn, dan krijg je de eerste keer dat je je installatie gebruikt geen definitieve aansluiting.

Ben je al aangesloten op de openbare riolering, dan stuurt de rioolbeheerder je een aanmaning.

De eerste aanmaning is gratis en zegt:

 • Welke aanpassingen je binnen welke termijn moet doen om de installatie conform te krijgen.
 • Wat er gebeurt als je dit niet doet. Dan kan de rioolbeheerder je afsluiten. Zorg je daarna dat je in orde bent, dan word je opnieuw aangesloten.

Laat je je installatie dan nog niet keuren, dan stuurt de rioolbeheerder je een tweede (betalende) aanmaning.

De gemeente (als toezichterhouder) en de rioolbeheerder kunnen verder handhaven.

Taken en verantwoordelijkheden?

De taken en verantwoordelijkheden van de klant en de rioolbeheerders zijn vastgelegd in het algemeen waterverkoopreglement. Dit geldt ook voor de keuring. Er zijn 4 partijen betrokken bij deze keuring:

 • klant
 • rioolbeheerder
 • keurder
 • toezichthouder (gemeente)

Klant

 • Legt de installatie aan volgens de geldende technische en wettelijke voorschriften. Het volledig rioleringsstelsel moet aangelegd zijn. Alle rioleringsonderdelen en toezichtsputten moeten toegankelijk zijn voor de keurder.
 • Vraagt de keuring van de installatie aan en betaalt de kosten hiervoor.
 • Geeft de keurder alle informatie (inventaris van het systeem dat gekeurd moet worden en uitvoeringsplan) zodat die de keuring kan uitvoeren.
 • Krijgt het keuringsattest van de keurder. Je bent verplicht om het keuringsdossier (keuringsattest en uitvoeringsplan) bij te houden.
 • Doet de nodige aanpassingen binnen de vastgestelde termijn op het keuringsattest.
 • Vraagt de herkeuring aan na het uitvoeren van de aanpassingen.

Rioolbeheerder

De organisatie van de keuring gebeurt in Vlaanderen door een samenwerkingsverband tussen de verschillende rioolbeheerders. AquaFlanders en Vlario organiseren dit. De rioolbeheerder:

 • Organiseert de keuring en garandeert de kwaliteit van de keuring.
 • Informeert de gemeentelijke toezichthouder over
  • de niet-conforme keuringsattesten waarvoor de termijn om aanpassingen te doen is overschreden.
  • de installaties die gebruikt worden vooraleer ze te laten keuren.
 • Archiveert de keuringsdossiers (keuringsattest en uitvoeringsplan) digitaal.

Keurder

 • Voert de keuring uit volgens de technische criteria.
 • Geeft het keuringsattest aan de aanvrager van de keuring en de rioolbeheerder.

Informeert de klant welke aanpassingen moeten gebeuren en binnen welke termijn.

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.