Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Blue deal Vlaanderen pakt waterschaarste en droogte aan / Collectieve regenwaterprojecten / Projecten vanaf 1.000m³ / Stabroek - Intelligente sturing voor hergebruik regenwater op buffer voor gemeentehuis

Stabroek - Intelligente sturing voor hergebruik regenwater op buffer voor gemeentehuis

In samenwerking met Aquafin realiseerde de gemeente Stabroek (Antwerpen) een bufferbekken voor regenwater ter hoogte van het gemeentehuis. In dit nieuwe project plaatst integraal waterbedrijf Pidpa een intelligente sturing op dit bufferbekken. Deze sturing houdt het water in het bekken en deels in de opwaartse berging op en stelt het beschikbaar voor hergebruik.

De groendienst van de gemeente Stabroek zal dit regenwater hergebruiken. In een latere fase zal dit water ook ter beschikking staan voor derden zoals bv. de landbouw.

Dit project biedt een unieke tweeledige kans. Door regenwater te hergebruiken kan de gemeente enerzijds haar drinkwaterverbruik aanzienlijk doen dalen, anderzijds toont de gemeente haar voorbeeldfunctie en spoort het inwoners aan om hun regenwater te hergebruiken.

"De gemeente kan enerzijds het verbruik van drinkwater aanzienlijk doen dalen. Anderzijds wil de gemeente op deze manier haar voorbeeldfunctie vervullen en zo de bevolking aansporen om meer in te zetten op hergebruik van regenwater."

Projectpaspoort

Totale buffercapaciteit regenwater voor hergebruik: 1.880 m³

Regenwater hergebruikt voor: Onderhoud openbaar groen

Initiatiefnemer: Pidpa

Contactpersoon: Maarten Debusschere (maarten.debusschere@pidpa.be)

Partners:

  • Gemeente Stabroek,
  • Aquafin

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projecten?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.