Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Blue deal Vlaanderen pakt waterschaarste en droogte aan / Collectieve regenwaterprojecten / Projecten vanaf 1.000m³ / Antwerpen - Hergebruik van regenwater voor volkstuinen

Antwerpen - Hergebruik van regenwater voor volkstuinen

Volkstuinen behoren tot een watergevoelige sector. Ze moeten evolueren naar klimaatbestendige tuinen. Ruim 23 ha tuinen verspreid over 21 gebieden hebben in de stad Antwerpen nood aan voldoende kwalitatief water tijdens het plantseizoen. De huidige waterbronnen voldoen niet aan de watervraag en bovendien is het gebruik van grondwater er ondertussen afgeraden omwille van de aanwezigheid van PFOS.

Hoe wordt het regenwater opgevangen?

De stad Antwerpen zoekt naar de slimste manier om de waterbalans in evenwicht te krijgen en tegelijk in te zetten op het waterbewustzijn van de tuiniers. De twee projectgebieden, Drakenhof in Deurne en Prieel in Berchem, zijn samen goed voor 40.000 m² aan tuinen. Beide locaties hebben uitdagingen om regenwater binnen te brengen.

Door het water af te leiden van grote dakoppervlakten in de omgeving, creëert de stad een volledig circulair project dat bovendien ook nog de grondwatertafel aanvult. Door de opvang, aanvoer en infiltratie van regenwater in de bodem te optimaliseren, stopt de afvoer naar de riolering.

Vraag en aanbod worden op elkaar afgestemd. In periodes dat het meer regent dan er verbruik is, zal de waterbuffer overlopen en aansluiten op een infiltratievoorziening. De stad houdt rekening met toenemende klimaatwijzigingen zodat het ook langere periodes zonder neerslag kan opvangen.

"Dit project helpt de Antwerpse tuiniers op weg naar klimaatbestendige volkstuinen, zet in op collectief waterbewustzijn en is volledig circulair."

Projectpaspoort

Totale buffercapaciteit regenwater voor hergebruik: 1.800 m³

Regenwater hergebruikt voor:

  • Landbouw
  • Bewatering recreatiepercelen

Initiatiefnemer: Stad Antwerpen

Contactpersoon: 

Partners:

  • vzw volkstuinen Deurne
  • vzw volkstuinen Berchem
  • Boeckenberg Sport & Businesscenter
  • Woonhaven Antwerpen

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projecten?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.