Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Blue deal Vlaanderen pakt waterschaarste en droogte aan / Collectieve regenwaterprojecten / Projecten vanaf 1.000m³ / Provincie Antwerpen - Regenwateropvang en hergebruik voor serreteelt van PITO Stabroek

Provincie Antwerpen - Regenwateropvang en hergebruik voor serreteelt van PITO Stabroek

De (her)aanleg van de straatriolering nabij PITO Stabroek (Provinciaal Onderwijs Antwerpen) verplichtte de provinciale school om regenwater en afvalwater te scheiden en afzonderlijk af te voeren. Jaarlijks vraagt de school 6.500 m³ water voor haar sanitair en vooral voor de landbouwafdeling. De school besloot om het regenwater te recupereren voor de activiteiten van haar landbouwafdeling (irrigaties van serres en de beregening van velden) en recupereert met dit project een regenwateropslag van 2.500.000 liter. Berekeningen tonen aan dat de school met deze regenwateropslag voldoende regenwater stockeert om aan de watervraag tegemoet te komen.

Hoe wordt het regenwater opgevangen?

Er komen nieuwe buizen voor de afvoer van afvalwater. De bestaande buizen worden grotendeels hergebruikt voor het transport van regenwater. Bovengrondse silo’s zorgen voor extra opslag. Met een nieuwe gracht en een ontwerpconcept waarbij de inhoud van het buizenstelsel als buffer wordt ingezet, creëert de school extra buffercapaciteit en beschermt ze haar site tegen overstromingen bij extreme hevige regenbuien.

Door middel van schotten in een gedeelde gracht met de naastliggende mouterij en twee extra wadi’s wordt overtollig regenwater geïnfiltreerd waardoor de grondwatertafel verhoogt. Amfibiepoelen in de wadi’s helpen dan weer de biodiversiteit.

Het geheel aan maatregelen maakt de school weerbaarder tegen het veranderend klimaat. Dit project wordt een voorbeeld voor de agrarische sector, passend binnen het educatief project van de school en het milieubeleid van de provincie Antwerpen. Bovendien is dit project in lijn met de droogtestrategie en het klimaatplan van de provincie Antwerpen.

"Op PITO Stabroek leert de nieuwe generatie landbouwers duurzaam en efficiënt omgaan met water."

Projectpaspoort

Totale buffercapaciteit regenwater voor hergebruik: 2.500 m³

Regenwater hergebruikt voor:

  • Tuinbouw (irrigatie van de serres)
  • Landbouw (beregenen van het weiland)
  • School : spoelen van de toiletten en poetsen 

Initiatiefnemer: Provincie Antwerpen

Contactpersoon: Katrien Meyns (katrien.meyns@provincieantwerpen.be)

Partners: Antea Group Belgium

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projecten?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.