Vlaanderen.be www.vmm.be

Projecten vanaf 1.000m³

Ontdek alle lokale regenwaterprojecten die een opvang van regenwater vanaf 1.00.000 liter voorzien.
Sint-Pieters-Leeuw - Optimalisatie van de waterbeschikbaarheid Brabantsebaan

Op de Brabantsebaan in Sint-Pieters-Leeuw (Vlaams-Brabant) wordt het regenwater afkomstig van de omliggende verhardingen en velden via leidingen versneld afgevoerd en rechtstreeks geloosd in de Molenbeek. Om dit regenwater niet zomaar verloren te laten gaan, zal de regenwaterleiding afgetakt worden naar een opvangbekken. Het opgevangen regenwater zal door de gemeente en de aangelande landbouwers gebruikt worden voor irrigatiedoeleinden, dit ter vervanging van grond- en drinkwater. De gemeente verhoogt hiermee haar waterbeschikbaarheid.

Antwerpen - Hergebruik van regenwater voor volkstuinen

Volkstuinen behoren tot een watergevoelige sector. Ze moeten evolueren naar klimaatbestendige tuinen. Ruim 23 ha tuinen verspreid over 21 gebieden hebben in de stad Antwerpen nood aan voldoende kwalitatief water tijdens het plantseizoen. De huidige waterbronnen voldoen niet aan de watervraag en bovendien is het gebruik van grondwater er ondertussen afgeraden omwille van de aanwezigheid van PFOS.

Stabroek - Intelligente sturing voor hergebruik regenwater op buffer voor gemeentehuis

In samenwerking met Aquafin realiseerde de gemeente Stabroek (Antwerpen) een bufferbekken voor regenwater ter hoogte van het gemeentehuis. In dit nieuwe project plaatst integraal waterbedrijf Pidpa een intelligente sturing op dit bufferbekken. Deze sturing houdt het water in het bekken en deels in de opwaartse berging op en stelt het beschikbaar voor hergebruik.

Provincie Antwerpen - Regenwateropvang en hergebruik voor serreteelt van PITO Stabroek

De (her)aanleg van de straatriolering nabij PITO Stabroek (Provinciaal Onderwijs Antwerpen) verplichtte de provinciale school om regenwater en afvalwater te scheiden en afzonderlijk af te voeren. Jaarlijks vraagt de school 6.500 m³ water voor haar sanitair en vooral voor de landbouwafdeling. De school besloot om het regenwater te recupereren voor de activiteiten van haar landbouwafdeling (irrigaties van serres en de beregening van velden) en recupereert met dit project een regenwateropslag van 2.500.000 liter. Berekeningen tonen aan dat de school met deze regenwateropslag voldoende regenwater stockeert om aan de watervraag tegemoet te komen.

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projecten?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.