Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Blue deal Vlaanderen pakt waterschaarste en droogte aan / Collectieve regenwaterprojecten / Projecten vanaf 1.000m³ / Sint-Pieters-Leeuw - Optimalisatie van de waterbeschikbaarheid Brabantsebaan

Sint-Pieters-Leeuw - Optimalisatie van de waterbeschikbaarheid Brabantsebaan

Op de Brabantsebaan in Sint-Pieters-Leeuw (Vlaams-Brabant) wordt het regenwater afkomstig van de omliggende verhardingen en velden via leidingen versneld afgevoerd en rechtstreeks geloosd in de Molenbeek. Om dit regenwater niet zomaar verloren te laten gaan, zal de regenwaterleiding afgetakt worden naar een opvangbekken. Het opgevangen regenwater zal door de gemeente en de aangelande landbouwers gebruikt worden voor irrigatiedoeleinden, dit ter vervanging van grond- en drinkwater. De gemeente verhoogt hiermee haar waterbeschikbaarheid.

Hoe wordt het regenwater opgevangen?

Van zodra het opvangbekken volledig gevuld is, stroomt het teveel aan water af naar een tweede bekken. Dat bekken zal dienst doen als gecombineerde buffer- en infiltratievoorziening. Het primaire doel van dit bekken is het teveel aan regenwater in de bodem te laten infiltreren om zo de grondwatertafel aan te vullen. Eens ook dit bekken volledig gevuld is, loopt het water over naar de Baasbergbeek. Een knijpconstructie moet hier zorgen voor een vertraagde afvoer.

Met de realisatie van deze bekkens overbrugt de gemeente langere periodes van droogte zonder dat de waterbeschikbaarheid in het gedrang komt. Bovendien zorgt de buffer- en infiltratievoorziening ervoor dat regenwater van hevige buien niet zomaar wordt afgevoerd, maar eerst wordt opgevangen voor hergebruik en vervolgens in de bodem kan infiltreren, alvorens naar de waterloop te stromen.

"Met de bouw van deze waterbekkens zorgen we eerst voor de beschikbaarheid van water bij lange droogteperiodes en vervolgens voor de aanvulling van onze grondwaterreserves."

Projectpaspoort

Totale buffercapaciteit regenwater voor hergebruik: 1.000 m³

Regenwater hergebruikt voor: Landbouw

Initiatiefnemer: Gemeente Sint-Pieters-Leeuw

Contact: Dienst openbare werken Sint-Pieters-Leeuw ()

Partners: 

  • Provincie Vlaams-Brabant (als beheerder van de Molenbeek en de Baasbergbeek)
  • Aquafin
  • De aangelande landbouwers

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projecten?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.